Pradžia ŠAUKTINIAMS

Studijos Oksforde nesutrukdė atlikti tarnybą Lietuvos kariuomenėje

Studijos Oksforde nesutrukdė atlikti tarnybą Lietuvos kariuomenėje

Šiandien, spalio 2 d., į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvoje kariuomenėje išvyko virš 600 karo prievolininkų, tarnausiančių Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ štabui pavaldžioje kuopoje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionuose. Daugiausia karo prievolininkų į tarnybą išvyko iš Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionų. Lietuvoje kariuomenėje kario uniformą užsivilks ir apie 20 merginų.

Vakarė Kučinskaitė neseniai baigė biomokslų studijas Jungtinėje Karalystėje, Oksfordo universitete, ir prieš doktarantūros studijas nusprendė prasmingai praleisti laiką Lietuvoje – savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

„Darau pertrauką tarp mokslų, nes baigiau magistratūrą ir vėliau studijuosiu, manau, doktorantūrą kažkur pasaulyje. Galvojau, ką galėčiau nuveikti per ją, ir tarnyba pasirodė prasminga veikla, iššūkis sau, duoklė Lietuvai ir galimybė pabūti metus dar Lietuvoje, “– sako mergina, tarnausianti Pėstininkų brigadoje „Geležinis Vilkas“.

Vakarė pasakoja, kad užaugo ir baigė mokyklą Lietuvoje, po to išvažiavo studijuoti Jungtinėje Karalystėje ir vasaromis į Lietuvą grįždavo atostogoms. Paklausta, kur slypi patriotizmo šaltinis, ji prisipažįsta, jog šeimoje tėvai ją augino su tokiomis vertybėmis, todėl ir yra pareigos Tėvynei jausmas. Ji priduria, kad tėtis ir pats užsirašė į Krašto apsaugos savanorių pajėgas.

Būtinos šaukimo procedūros Vakarei praėjo lengvai, o apie būsimą tarnybą ji jau pasikalbėjo su jau kariuomenėje tarnavusiomis merginomis, iš kurių viena tarnavo būtent šitame dalinyje. Vakarė tikisi fizinio iššūkio, naujų žinių, bet detaliai neįsivaizduoja, ką galės ten patirti ir išmokti.

Pokalbiui pakrypus apie karo tarnybos pasirinkimų Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje skirtumus bei panašumus, Vakarė mano, kad ten (aut. pastaba – Jungtinėje Karalystėje) yra didelė dalis žmonių, kuri nueina į profesionalią karo tarnybą ir visai palankiai į tai žiūrimą, bet nėra įsitikinusi, ar moterų tarnavimas kariuomenėje yra įprastas reiškinys. Jos sprendimas pasirinkti tarnybą Lietuvos kariuomenėje draugus nustebino, ji sulaukė daug klausimų „kodėl“, bet bendra draugų reakcija buvo pozityvi ir palaikanti.

„Palaikyčiau norą ir idėją ir sakyčiau eikite išbandyti save ir kartu atlikite pareigą Tėvynei“, – teigia būsimoji karė, paklausta, ko palinkėtų būsimiesiems jauniesiems kariams, kurių dar tik laukia tarnybos pradžia.

Savo noru tarnybą pasirinkęs vilnietis Karolis Drėgva po mokslų gimnazijoje vyksta į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Po tarnybos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione jaunuolis ketina stoti į universitetą, bet šiuo metu tiksliai nežino, ką norėtų studijuoti, todėl šiuos 9 mėnesius planuoja praleisti naudingai – ne tik įgyti karinį pasirengimą, bet ir apsispręsti dėl tolimesnių studijų.

„Linkiu nebijoti ir priimti sprendimą prisijungti prie Lietuvos kariuomenės“, – pataria būsimasis karys Karolis.

Lietuvoje gyvenantis, bet iki tarnybos užsienyje dirbęs Deividas Špokis gavo šaukimą ir atvyko į tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione. Didelių nuogąstavimų dėl laukiančių iššūkių tarnybos metu neturi, nors ir prisipažįsta, kad šiektiek neramina ankstyvas kėlimasis ryte. Deividas galvoja, kad geriausia eiti savo noru, nes jei turi Lietuvos tapatybę, tai ir turi atlikti karo tarnybą.

9 mėnesių nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba atliekama kariniuose vienetuose pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas. Karo tarnybą pradedantiems kariams bus privalomi trijų mėnesių baziniai kario kursai, kuriuose jie įgis svarbiausių taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos žinių, išmoks naudotis ginklais bei jiems bus suformuoti kiti – kariui reikalingi – pradiniai įgūdžiai. Jaunųjų karių lauks ir iškilminga priesaikos ceremonija.

Po bazinio kario kurso naujieji kariai bus paskirstyti pagal specialybes ir treniruosis veikti padalinio – skyriaus, būrio ar kuopos – sudėtyje. Atlikę tarnybą parengti kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą ir periodiškai šaukiami atnaujinti karinių įgūdžių.

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba – geriausias būdas įgyti pagrindinį karinį parengtumą ir tokiu būdu atlikti konstitucinę pareigą pasirengti ginklu ginti Tėvynę, taip pat siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija ir nuotraukos.