Pradžia ŠAUKTINIAMS

Su Lietuvos kariuomene ir Lietuvos šaulių sąjunga susipažino ir tautiečiai užsienyje

Su Lietuvos kariuomene ir Lietuvos šaulių sąjunga susipažino ir tautiečiai užsienyje

Praėjusį savaitgalį Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) direktoriaus pavaduotojas majoras Gedeminas Davydovas dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) organizuotame nuotoliniame susitikime su Suomijos, Švedijos ir Estijos lietuvių bendruomenėmis. LŠS iniciatyva jis buvo pakviestas pristatyti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) ir atsakyti į tautiečių klausimus.

„Džiaugiamės kad užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai nori sužinoti daugiau apie savo konstitucinę pareigą ir gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Tai rodo jų sąmoningumą ir norą išlaikyti ryšį su savo valstybe“, – sako majoras Gedeminas Davydovas.

Pagrindinis šio nuotolinio susitikimo tikslas – inicijuoti LŠS vienetų įsteigimą Suomijoje, Švedijoje bei Estijoje bendradarbiaujant su ten veikiančiomis lietuvių bendruomenėmis. Tautiečių įsitraukimas į sąjungos veiklą užtikrintų tvirtą tautinių vertybių puoselėjimą, patriotiškumo ugdymą ir gilesnį konstitucinių pareigų suvokimą. Tikimasi kad tai paskatins užsienyje gyvenančius jaunuolius, turinčius Lietuvos pilietybę, artimiau susipažinti su savo konstitucine pareiga atlikti NPPKT bei sulaukus šaukiamojo amžiaus, sklandžiau integruotis į Lietuvos gynėjų gretas.

Šis renginys vienas pirmųjų oficialaus KPKT ir LŠS glaudaus bendradarbiavimo pavyzdžių. Minint Lietuvos kariuomenės dieną, KPKT ir LŠS pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią ketina plėtoti veiklas įvairiuose bendruose projektuose, renginiuose, keistis abipuse patirtimi, aktyviai prisidėti prie pilietiškumo ugdymo, istorinės atminties puoselėjimo, Lietuvos kariuomenės vertybių sklaidos ir galimybių įsitraukti į šalies gynybą pristatymo. Artimiausiuose planuose – bendradarbiavimo veiklos per KPKT ir LŠS padalinius bei regionų bendruomenes visoje Lietuvoje ir užsienio lietuvių bendruomenėse.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija