Pradžia ŠAUKTINIAMS

Sudarytas 2023 m. karo prievolininkų sąrašas

Sudarytas 2023 m. karo prievolininkų sąrašas

Sausio 5 d. Krašto apsaugos ministerijoje sudarytas šių metų karo prievolininkų sąrašas, į kurį įtraukti visi konstitucinę pareigą turintys atlikti ir teisės aktų reikalavimus atitinkantys jaunuoliai. Sąrašas buvo sudarytas nepriklausomų stebėtojų akivaizdoje pasitelkiant specialią kompiuterio programą. Patobulintos programos pagalba į karo prievolininkų sąrašus nuo šiol nebus įtraukiami asmenys, kurie yra atlikę karo prievolę, tarnyba atidėta teisės aktų nustatyta tvarka ar dėl sveikatos būklės pripažinti netinkamais privalomai karo tarnybai.

Karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūros startą paskelbęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas pabrėžė, kad dabar jaunimui itin reikalingi įgūdžiai ginti Tėvynę.

„Pasikeitusi geopolitinė situacija mūsų regione lėmė išaugusį poreikį jaunuoliams įgyti įgūdžius reikalingus savo šalies gynybai. Rūpinamės reikalinga infrastruktūra, geriname privalomosios karo tarnybos sąlygas pašauktiems jaunuoliams. Džiaugiamės, kad kiekvienais metais tiek vaikinai, tiek merginos išreiškia norą tarnauti ir prisidėti prie krašto apsaugos.“, – sakė krašto apsaugos ministras.

Sudarytas karo prievolininkų sąrašas skelbiamas per savaitę nuo sudarymo dienos interneto svetainėje https://sauktiniai.karys.lt. Prie kiekvieno karo prievolininko pavardės bus nurodyta, kokius veiksmus jis turi atlikti ir iki kada susisiekti su regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padaliniu. Informacija, susijusi su šaukimo nurodymais bus atnaujinama kartą per savaitę.

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) direktoriaus Arūno Balčiūno teigimu, svarbu, kad visi karo prievolininkai nuolat sektų skelbiamą informaciją ir laiku vykdytų nurodymus. Apie juos karo prievolininkai papildomai bus informuojami el. paštu bei telefonu. Karo prievolininkai į tarnybą bus skiriami likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki tarnybos pradžios, o ne 2 savaitėms – kaip buvo anksčiau.

Pabrėžtina, kad į pirmuosius šaukimus asmenys bus kviečiami nebūtinai pagal eilės numerį – pirmiausia šaukimų sulauks jau buvusieji sąraše ir atlikusieji procedūras, toliau eilės tvarka eis į sąrašą įtraukti nauji karo prievolininkai. Į sąrašą įtraukti jaunuoliai, kurie iki sąrašų sudarymo yra pateikę prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, tačiau jiems ir toliau galios visos su savanoriškumu susijusios skatinimo priemonės – tarnybos vietos ir laiko pasirinkimo galimybė bei didesnės socialinės garantijos. Nuo šių metų sausio 1 dienos taip pat didėja skatinamoji piniginė išmoka, kurios galutinis dydis priklausys karo prievolininko mėnesinio tarnybos įvertinimo („patenkinamai“, „gerai“, „labai gerai“).

„Dar viena šių metų naujovė ta, kad į sąrašą nebus įtraukiami aukštosiose mokyklose studijuojantieji asmenys, kuriems tarnyba studijų metu yra atidėta. Tačiau savo padaliniuose lauksime ir jų, nes norintieji atlikti konstitucinę pareigą, turi teisę stabdyti studijas nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos laikotarpiui arba studijuoti ir per tris metus baigti jaunesniųjų karininkų vadų mokymus ar tarnauti Krašto apsaugos savanorių pajėgose“, – teigė A. Balčiūnas, pridurdamas, kad nepatekusieji į karo prievolininkų sąrašą dėl studijų ir per jas neatlikę karo tarnybos jaunuoliai gali būti šaukiami dar vienerius metus po studijų baigimo iki 26 m. amžiaus.

Karo prievolininkų patogumui, šiais metais KPKT planuoja atidaryti du naujus poskyrius Jonavoje ir Ukmergėje. Pastarasis poskyris apims ir Širvintų rajoną.

Iš viso į tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose planuojama pašaukti apie 3,8 tūkst. asmenų. Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą 2023 m. metinį šaukimo planą nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą atliks 18 kariuomenės dalinių. Pirmieji karo prievolininkai iškeliaus į Klaipėdoje esantį Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalioną jau vasario pabaigoje ir kovo pradžioje – į Alytuje įsikūrusį Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalioną. Per pirmuosius du tarnybos mėnesius kariai baigs bazinį karinį rengimą, o likusius septynis mėnesius atliks kolektyvinį rengimą.

2023 m. šaukimo planas skelbiamas čia: https://bit.ly/3GulGjv

Aktuali informacija karo prievolininkams teikiama:

Interneto svetainėje karys.lt
Nemokama linija Lietuvoje – 8 800 12340
Skambinantiems iš užsienio – +370 706 76 854
Regioniniuose KPKT skyriuose ir poskyriuose: https://bit.ly/3Gkyjxd


Nuotr. aut. Karolis Kavolėlis | KAM