Pradžia ŠAUKTINIAMS

VALSTYBĖS DIENOS PAMINĖJIMAS

VALSTYBĖS DIENOS PAMINĖJIMAS

 Panevėžio regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Biržų poskyriui bendradarbiaujant su Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 509-ąja lengvąja pėstininkų kuopa ir su Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5-ąja rinktine, skatinant Lietuvos kariuomenės, visuomenės ir kitų Valstybinių institucijų sąveiką bei vykdant jaunosios kartos patriotinį ugdymą, 2017 metų liepos 6 dieną Nemunėlio Radviliškyje, žygio ,,Radvilų pėdsakais Biržų kunigaikštystėje“, skiriamo Valstybės dienai, Biržų kunigaikštystės įkūrimo ir Reformacijos 500-osioms metinėms paminėti, metu, buvo organizuojamas iškilmingas Lietuvos Valstybės - Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos dienos paminėjimas.

Dalyviai žygio metu dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės kovų Papilio valsčiaus savanorių atminimo įamžinimo lentos atidengimo ceremonijoje, šv. mišiose ant Anglių kalno Biržų girioje. Keliavo vietovėmis, menančiomis Biržų kunigaikštystės istoriją taip pat lietuvių kovų už Nepriklausomybę skirtingais laikmečiais istoriją, žygiu apjungė tris reformacijos židinius buvusioje Biržų kunigaikštystėje – Biržus, Papilį ir Nemunėlio Radviliškį, prisimindami didingą Lietuvos praeitį, jos ilgaamžes valstybingumo tradicijas.

Nemunėlio Radviliškyje, prie Reformatų evangelikų bažnyčios, visiems žygio dalyviams buvo įteikti diplomai.

Lygiai dvidešimt pirmąją valandą, Tautiškos giesmės giedojimu iškilmingai paminėta Valstybės diena. Didžiuodamiesi Lietuvos praeitimi, pasiekimais, tautiškumu ir tradicijomis, sustoję prie evangelikų reformatų bažnyčios, pakiliai traukė Tautišką giesmę, kuomet Lietuvos himnas sujungia visus lietuvius, nešdamas žinią apie laisvą ir nepriklausomą Lietuvą visam pasauliui. Giedojo visi: Nemunėlio Radviliškio gyventojai, žygeiviai, žilagalviai senoliai, tėvai ir mažamečiai vaikai. Visame pasaulyje vienu metu skambanti Tautiška giesmė širdis užpildė pasididžiavimu mūsų šalimi ir įkvėpė dar didesniems darbams.

Šiuo metu Panevėžio regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Biržų poskyris vykdo karo prievolės administravimą, Lietuvos kariuomenės karinio personalo ir mobilizacinio rezervo komplektavimą bei verbavimą į Lietuvos kariuomenę, dalyvauja Valstybinių švenčių ir mokymo įstaigų organizuojamuose renginiuose.