Pradžia ŠAUKTINIAMS

VIENAS PASKUTINIŲJŲ ŠIŲ METŲ ŠAUKIMŲ: JAUNUOLIAI PASIRYŽO TAPTI HUSARAIS

VIENAS PASKUTINIŲJŲ ŠIŲ METŲ ŠAUKIMŲ: JAUNUOLIAI PASIRYŽO TAPTI HUSARAIS

Lietuvos kariuomenės Karaliaus Mindaugo husarų batalione devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo 275 jaunuoliai. Didžioji dalis tarnybą pradedančių karo prievolininkų paskirti iš Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus, o likusieji iš Klaipėdos, Kauno ir Alytaus. 

Iš šiandien tarnybą pradėjusių jaunuolių daugiau nei 39 proc. šį kelią pasirinko savanoriškai, tai yra nepatekę į šaukiamųjų sąrašus išreiškė norą atlikti pareigą Tėvynei. Dar didelė dalis – 47 proc. šauktinių – atlikti tarnybą pasirinko pirmumo tvarka.

Tęsiant gražias tradicijas ir išlaikant pagrindinius bruožus, būdingus karališkajam husarui, Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai rengiami valstybės ir jos gyventojų ginkluotai gynybai, dalyvauja tarptautinėse operacijose ir misijose, teikia pagalbą valstybinėms institucijoms bei civiliams gyventojams. Vykdydami pagrindinius Karaliaus Mindaugo husarų bataliono uždavinius, kariai siekia bendro tikslo – būti pasiruošus savarankiškai ar didesnio junginio sudėtyje, vykdyti kovinius veiksmus ir, esant reikalui, ginti sausumos teritoriją.

Karo tarnybą pradedantiems kariams 3 mėnesius bus vedami baziniai kario kursai, kurių metu jie įgys svarbiausių taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos žinių, išmoks naudotis ginklais bei įgys kitų, kariui reikalingų įgūdžių. Baigus bazinį kario kursą šauktiniai bus skirstomi pagal specialybes ir treniruosis veikti padalinio sudėtyje. Po tarnybos kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą arba bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą ir periodiškai šaukiami atnaujinti karinių įgūdžių.