Pradžia ŠAUKTINIAMS

Visuomenės atstovai kviečiami stebėti 2015 metų šauktinių sąrašo sudarymą

Visuomenės atstovai kviečiami stebėti 2015 metų šauktinių sąrašo sudarymą

 Kovo 27 d. Krašto apsaugos ministerija paskelbė kvietimą asociacijoms deleguoti savo atstovus, kurie stebės 2015 metų šaukimo į nuolatinę privalomąją karo tarnybą sąrašų sudarymo procedūras. 

„Tikimės, kad visuomenės atstovai, kuries stebės šauktinių sąrašų sudarymą, padės užtikrinti maksimalų šaukimo į nuolatinę privalomąją karo tarnybą proceso skaidrumą, objektyvumą ir viešumą,“ – sako krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Visuomenės atstovų atrankoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikoje įregistruotų asociacijų, kurių veikla susijusi su krašto apsaugos sistemos stiprinimu ir visuomenės parengimu gynybai, jaunimo ugdymu ir pilietiniu, patriotiniu auklėjimu, žmogaus teisių gynimu, nariai.

Kandidatūras gali teikti asociacijų vadovai pagal tvarką, reglamentuotą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1130 „Dėl visuomenės atstovų skyrimo stebėti šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ir bazinius karinius mokymus sąrašo sudarymo procedūras tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Visuomenės atstovų sąrašą tvirtins krašto apsaugos ministras. Jame turės būti ne mažiau kaip penki ir ne daugiau kaip 10 visuomenės atstovų.

Atrinktų visuomenės atstovų sąrašas bei informacija apie šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašo sudarymo eigą bus paskelbta viešai.

Smulkiau apie kandidatūrų teikimo tvarką: www.kam.lt

Šiais metais į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pirmiausia bus šaukiami jaunuoliai, kurie patys pareikš norą atlikti tarnybą. Tik nesurinkus nustatyto skaičiaus savanoriškai atvykusių atlikti karo tarnybą, toliau privaloma tvarka bus šaukiami karo prievolininkai nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai). Šauktinių sąrašas bus sudaromas atsitiktine tvarka naudojantis kompiuterių programa.

Šiais metais planuojama pašaukti 3 tūkst. jaunuolių.

Šių metų karo prievolininkų šaukimo sąrašai per dvi dienas nuo jų sudarymo bus skelbiami viešai Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėse www.kam.ltirwww.karys.lt.

***

Kvietimo skelbimo tekstas

Skelbiama visuomenės atstovų atranka stebėti 2015 metų šaukimo sąrašo sudarymą

Krašto apsaugos ministerija skelbia visuomenės atstovų, kurie stebės 2015 metų šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašo sudarymo procedūras. Visuomenės atstovų uždavinys – užtikrinti šaukimo sąrašo sudarymo skaidrumą, objektyvumą ir viešumą.

Visuomenės atstovų atrankoje gali dalyvauti Lietuvos Respublikoje įregistruotų asociacijų, kurių veikla susijusi su krašto apsaugos sistemos stiprinimu ir visuomenės parengimu gynybai, jaunimo ugdymu ir pilietiniu, patriotiniu auklėjimu, žmogaus teisių gynimu, nariai.

Kandidatūras, atitinkančias nustatytus reikalavimus (pridedamas LRV patvirtintas tvarkos aprašas) gali teikti asociacijų vadovai, raštu Krašto apsaugos ministerijai pateikdami kandidato vardą ir pavardę, asociacijos, kuriai atstovaujama, pavadinimą, kontaktinius duomenis (telefoną, elektroninį paštą) ir kandidato užpildytą nustatytos formos anketą.

Kandidatų anketos bus priimamos iki 2015 m. balandžio 3 d.

Jas pateikti reikės šiuo adresu:

mjr. Gedeminas Davydovas

El. paštas [email protected]

Tel. (8 5) 273 5667, faksas (8 5) 273 5578

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

01121 Vilnius, Totorių g. 25

Atrinkti visuomenės atstovai 2015 m. gegužės 11 d. 10 val. bus pakviesti atvykti į Krašto apsaugos ministeriją (Totorių g. 25, Vilnius), stebėti šaukimo sąrašo sudarymą.

Visuomenės atstovų sąrašas ir informacija apie šaukimo sąrašo sudarymo eigą bus skelbiama viešai.