Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba aktyviojo rezervo kariais sustiprino Lietuvos kariuomenės vienetus

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba aktyviojo rezervo kariais sustiprino Lietuvos kariuomenės...

Gegužės 1 d. Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba įvykdė išskirtinę užduotį – į Lietuvos kariuomenę pašaukė ir vienu metu į karinius vienetus pristatė apie 2,3 tūkstančio aktyviojo rezervo karių. Dalis aktyviojo rezervo karių į Lietuvos kariuomenės pratybas „Perkūno griausmas 2024“ įsitraukė anksčiau, todėl šiuo metu bendras aktyviojo rezervo karių, atliekančių skirtingo lygmens užduotis, skaičius pratybose pasiekė pustrečio tūkstančio karo prievolininkų.

„Pirmąsyk teko tokio masto užduotis – į rezervo pratybas pašaukti ir pristatyti 2,5 tūkstančio aktyviojo rezervo karių į Lietuvos kariuomenės karinius vienetus. Dėkoju visiems prisidėjusiems – aktyviems Lietuvos piliečiams ir juos šaukusiems kariams ir civiliams – prie šio išskirtinio darbo, stiprinančio visos valstybės gynybą“, – sakė Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Pašaukti į pratybas aktyviojo rezervo kariai iš pradžių atnaujins bazines karines žinias ir įgūdžius, vėliau įsitrauks į nacionalinių Lietuvos kariuomenės pratybų „Perkūno griausmas 2024“ bendrą ritmą.

Aktyviojo rezervo kariai sustiprino net 12-a Lietuvos kariuomenės karinių vienetų, jų karinio rengimo trukmė (iki 2 savaičių) ir pobūdis priklausys nuo karinio dalinio ir jam skirtų užduočių. Dauguma šiandien atvykusiųjų rezervo karių užims karių pareigybes. Aktyviojo rezervo kariai, paskirti į vadovaujančias ar tam tikrų specialistų pareigas, į nacionalines pratybas įsitraukė nuo balandžio 22 d., o balandžio 27 d. aktyviojo rezervo kariais buvo papildytas Oro gynybos batalionas.

Išskirtinis karinių vienetų komplektavimo momentas – mobilaus kuopos dydžio vieneto rezervo karių aprūpinimo punkto Gaižiūnų poligone praktinis testavimas. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos specialistai aktyviojo rezervo karius, prieš patenkant jiems į karinį vienetą, atveždavo į šį punktą, kuriame aktyviojo rezervo kariai buvo sutikrinami, instruktuojami, gaudavo aprangą ir avalynę, ekipuotę, ginklus.

Apie 2 procentus šiandien pašauktų karo prievolininkų į rezervo pratybas Lietuvoje atvyko iš gyvenamosios vietos užsienyje (Airijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Nyderlandų, Vokietijos, kitų šalių). Planuojama, kad Daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje ir Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalione karines žinias atnaujins ir 3 aktyviojo rezervo karės.

Klaipėdiškis gyvenantis Vilniuje ir finansų paslaugų srityje dirbantis Kasparas karines žinias atnaujins Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione. Jis spėja, kad pratybose lauks GVT (aut. pastaba – ginklo valdymo testas), taktinis pratimas „judu-dengiu“, 20 km žygis su 10 kg svoriu. Į pratybas pašauktam kariui smalsu, galbūt kariniame rengime atsirado naujų temų, įtrauktų atsižvelgiant į dabarties grėsmes regione.

„Dvejopos nuotaikos. Iš vienos pusės sunku palikti darbus 10-čiai dienų, bet gauni proga pailsėti nuo protinio darbo, gaudamas didesnį fizinį krūvį“, – prieš išvykdamas į Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomąjį pulką atvirauja vilnietis Marius.

Marius, vadovaujantis tam tikram skaičiui žmonių IT srityje, džiaugiasi, kad darbovietėje vyrauja pilietiškos ir solidarumo su Ukraina nuotaikos, todėl nebuvo jokių problemų šiam laikotarpiui atsitraukti nuo darbų ir atvykti atlikti aktyviojo rezervo kario pareigų Tėvynę. Šeimoje nepatogumų taip pat nekilo. Karys, ne pirmą kartą vykstantis į rezervo pratybas, tikisi intensyvių pratybų ir įdomių užduočių.

Privačioje klinikoje kinezeterapeutu dirbantis Arnoldas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų batalione apytiksliai prieš 5 metus atliko 9 mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą – šiandien jis grįžta su noru susitikti su buvusiais bičiuliais. Karys pripažįsta, kad jo civilinio kolektyvo linkėjimai – sugrįžti sustiprėjusiam saugoti šalį – jam yra malonūs.

„Nebijokite. Kas ta baimė? Reikia eiti ir pabandyti. Įgyta patirtis betarnaujant padės kasdieniniame gyvenime, duos disciplinos, liks bičiuliai, stresinėse situacijose geriau elgsitės“, – linki visiems šaukiamiems į pratybas karys Arnoldas.

Iš Šalčininkų į Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklą vykstantis Ryčardas Bobinas (Ryčard Bobin) pozityviai vertina galimybę dalyvauti aktyviojo rezervo pratybose.

„Esu dėkingas už kiekvieną iššūkį ir galimybę, kuri man suteikta, bei nekantrauju toliau augti ir siekti savo tikslų, tiek profesiniuose laukuose, tiek asmeniniame gyvenime,“ – sako motyvuotas aktyviojo rezervo karys, pasiruošęs pratybų metu laukiantiems iššūkiams.

Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas sulauks programuotojo Ernesto, anksčiau savanoriškai pasirinkusio nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šiame batalione. Rezervo karys prisipažįsta, kad nebuvo lengva šeimoje, gavus šaukimą į pratybas. Jis tikisi susitikti su anksčiau tarnavusiais draugais ir prisiminti išmoktus karybos pagrindus.

Paklaustas, ko linkėtų draugams ar kaimynams, šaukiamiems į aktyviojo rezervo pratybas atlikti pareigą Tėvynei, Ernestas nedvejoja: „Tėvynė mums daug davė – grąžinkime Jai atgal!“

Karo prievolininkai, būdami aktyviojo rezervo kariais, yra kviečiami į kartotinius rezervo karių pratybas ar mokymus, kuriuose pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas, atnaujina karybos žinių ir praktinių įgūdžių pagrindus. Per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį (šiuo metu jis trunka 10 metų) karo prievolininkai mokymuose dalyvauja nuo 20 iki 60 dienų. Pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių aktyviojo rezervo kariai valstybės aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems taikomos socialinės garantijos. Aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti ir teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu.

Lietuvos kariuomenės nacionalinės pratybos „Perkūno griausmas 2024“ išskirtinės masiškumu, kompleksiškumu ir realistiškumu. Pratybų metu realiai išbandomi valstybės ginkluotos gynybos planai, valstybės sistemingas perėjimas iš taikos į karo metą bei komendantūrų veikla savivaldos institucijose. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai pristačius aktyviojo rezervo karius, kariniai vienetai ne tik atnaujins karo prievolininkų žinias ir įgūdžius, bet ir treniruosis praktiškai integruoti aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karius į karo meto struktūrą vykdyti iš anksto numatytų užduočių.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija.
KPKT, LKM, MP nuotraukos.