Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas: apsikeitimas patirtimi stiprina Sakartvelo ir Lietuvos institucijų veiklą

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas: apsikeitimas patirtimi...

Liepos 1–2 d. Vilniuje Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) delegacija, vadovaujama direktoriaus Arūno Balčiūno su Sakartvelo Karo prievolės ir komplektavimo nacionalinės agentūros (KPKNA) atstovų grupe, vadovaujama, direktoriaus pulkininko Iraklio Chitanavos aptarė abiejų šalių karo prievolės ir asmenų pritraukimo į ginkluotąsias pajėgas sistemų funkcionavimą, pasiektą pažangą ir laukiančius veiklos iššūkius.

„Daug metų besitęsiantis bendradarbiavimas su Sakartvelo kolegomis leidžia perduoti geriausią patirtį ir padėti kartvelams sukurti efektyvią karo prievolės ir karinio personalo komplektavimo sistemą“, – sako KPKT direktorius A. Balčiūnas.

Sakartvelo ginkluotųjų pajėgų karininkai pristatė atliktus darbus modernizuojant privalomosios karo tarnybos sistemą, įveiktus iššūkius (pavyzdžiui, neturėjo pakankamai patirties kuriant viešąjį juridinį asmenį ar organizuojant asmenų pritraukimą į kariuomenę), pasidalino pastebėjimais ir įžvalgomis iš nuo šių metų sausio mėnesio startavusios naujos institucijos veiklos, apimančios  šiuolaikinės karinės registracijos ir šaukimo standartų įgyvendinimą, proaktyvų karinės tarnybos visuomenėje populiarinimą, šaukimą į mobilizacijos rezervą, kartu pasiekiant ir visų procesų skaidrumą. Pastebėtina, kad nuo liepos 1 dienos KPKNA tapo atsakinga ir už profesinės karo tarnybos personalo komplektavimą Sakartvelo kariuomenėje.

KPKT atstovai su kolegomis iš Sakartvelo aptarė šaukimo procedūrų, informacinių technologijų sistemų diegimo iššūkius ir problematiką, verbavimo bei asmenų pritraukimo į Lietuvos kariuomenę praktinius aspektus bei per metus padarytą pažangą. Pokalbiuose buvo apžvelgti artimiausiu metu laukiantys karo prievolės Lietuvoje pokyčiai (šaukimo reforma) ir įgyvendinimo planai, karo komendantūrų tema bei verbavimo strategija ir jos įgyvendinimo procesas, diegiamas tarnybos vizualinis identitetas.

Bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Sakartvelo vyksta jau kelerius metus pagal dvišalio bendradarbiavimo planą. Abiejų valstybių ginkluotosios pajėgos bendradarbiauja karinio mokymo ir švietimo, karo prievolės, kibernetinio saugumo ir kitais klausimais. Sausumos pajėgų kariai dalyvauja įvairaus lygmens pratybose Lietuvoje ir Sakartvele, mūsų valstybė teikia ekspertinio lygio konsultacijas ir kitais būdais padeda Sakartvelo ginkluotosioms pajėgoms artėti prie NATO standartų.

KPKT informacija

Srž. sp. Karolio Kavolėlio nuotraukos