Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo prievolės įstatymo pataisa: bus atsisakoma šaukimo nurodymų siuntimo registruotu paštu, šaukiamiesiems aktuali informacija bus skelbiama internete

 Lapkričio 3 d. LR Seimas priėmė Karo prievolės įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos atsisakoma registruotu paštu siųsti šaukimo nurodymus karo prievolininkams, patekusiems į kalendorinių metų šaukiamųjų sąrašą. Visa karo prievolininkui aktuali informacija – kur ir kada pradėti ir vykdyti su šaukimu susijusias procedūras – bus skelbiama karo prievolininkų sąraše internete. Įstatymo pataisos įsigalios jas pasirašius Lietuvos Respublikos Prezidentei.

„Šaukimo nurodymų siuntimo registruotu paštu atsisakome todėl, kad iki šiol tai nesuteikė siekiamo efektyvaus karo prievolininkų informavimo. Tikimės, kad šaukiamų karo prievolininkų atvykimo ar dokumentų ir informacijos pateikimo datų paskelbimas internete padės šaukimo sistemą perkelti į kokybiškai naują modernų šiuolaikinių technologijų ir piliečių aptarnavimo lygį. Naujoji sistema suteiks naujų galimybių šaukiamajam bet kuriuo metu rasti informaciją apie savo pareigas ir teises“, – sako Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos viršininkas pulkininkas Arūnas Balčiūnas.

Jis taip pat pabrėžia, kad naujasis karo prievolininko informavimo būdas turėtų būti ypač svarbus tiems karo prievolininkams, kurie yra išvykę į užsienį ar yra nedeklaravę savo gyvenamosios vietos ir kuriems labai svarbus tokios informacijos prieinamumas.

Pasak plk. A. Balčiūno, pagal naująsias įstatymo pataisas viešai skelbiamame karo prievolininkų sąraše nurodyta informacija – dokumentų ir kontaktinės informacijos pateikimo data ir adresas bei atvykimo pasitikrinti sveikatą data ir adresas – prilygs šaukimo nurodymų registruotu paštu įteikimui.

„Tai reikš, kad kiekvienas karo prievolininkas, patekęs į šaukiamųjų sąrašą ir matydamas jame savo pavardę ir kitą reikalingą informaciją, galės vykdyti karo prievolininko pareigas ir negalės pasiteisinti, kad nežinojo ar nematė paskelbtos informacijos,“ – pažymi Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos viršininkas.

Pagal naująsias Karo prievolės įstatymo pataisas kiekvienas karo prievolininkas – šaukiamojo amžiaus Lietuvos pilietis vyras nuo 19 iki 26 m. įskaitytinai, – po to, kai krašto apsaugos sistemos interneto svetainėse www.kam.lt, www.karys.ltir http://sauktiniai.kam.ltbus paskelbtas kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašas, turės pats savarankiškai pasitikrinti, ar į jį pateko. Jei bus patekęs į sąrašą, prie savo pavardės jis pamatys informaciją, kada ir kokiu adresu jis turi pateikti dokumentus ir kontaktinę informaciją. Reikiamus dokumentus karo prievolininkas galės pateikti atvykęs į Regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių arba nuotoliniu būdu (elektroninėmis ryšio priemonėms, registruotu paštu, per kontaktinį centrą). Vėliau viešai paskelbtame karo prievolininkų sąraše jis pamatys ir informaciją, kada ir kur jam atvykti pasitikrinti sveikatą.

Kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašas bus paskelbtas viešai internete ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios. Konkreti sąrašo paskelbimo data bus pranešta per Krašto apsaugos sistemos institucijų visuomenės informavimo priemones ir visuomenės informavimo priemones.

Pasitikrinti, ar asmuo yra karo prievolininkų sąraše bus galima krašto apsaugos sistemos interneto svetainėse www.kam.lt,www.karys.lt ir http://sauktiniai.kam.lt .Asmenys, neturintys namie interneto prieigos, kviečiami naudotis viešaisiais interneto prieigos taškais, kuriuos galima rasti daugelyje šalies bibliotekų (https://www.libis.lt/content/info/libraries.jsp), taip pat atvykti ar paskambinti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių arba paskambinti nemokamu tel. 8 800 12340.

Šias Karo prievolės pataisas atlikti paskatino praktinės problemos, su kuriomis susidurta 2015 m. atnaujinus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Naujausi interneto naudojimo Lietuvoje tyrimai rodo, kad 19-26 m. asmenų grupė labai plačiai naudojasi internetu, todėl tikimasi, kad viešas sąrašų paskelbimas internete padidins aktualios informacijos apie šaukimą prieinamumą. Pataisomis taip pat siekta tobulinti šaukimo procedūrų vykdymo tvarką, sutaupyti valstybės biudžeto lėšų, šiuo metu naudojamų paštu siunčiamiems nurodymams, sumažinti galimybes vengti konstitucinės pareigos atlikti karo tarnybą.

Regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių adresus ir kontaktus galima rasti interneto svetainėje: http://www.karys.lt/kontaktai.html