Pradžia ŠAUKTINIAMS

Lietuvos kariuomenė patvirtino šauktinių tarnybos vietas ir kviečia jaunuolius savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 2017 metais

 Lietuvos kariuomenė patvirtino nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPKKT) vietas ir kviečia 18–38 metų vaikinus ir merginas savanoriškai pateikti prašymus atlikti NPPKT 2017 metais. Iki 2017 m. karo prievolininkų sąrašo paskelbimo savo noru užsirašę jaunuoliai pirmieji galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas, t.y. galimybė tarnybos metu sukaupti daugiau nei 3000 Eur.

Jaunuoliai, norintys savanoriškai atlikti tarnybą, kviečiami atvykti į artimiausius regioninius karo prievolės ir komplektavimo skyrius įvairiuose šalies miestuose. Čia jie sužinos tikslų tarnybos pradžios laiką ir vietą. Regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių kontaktai: http://www.karys.lt/kontaktai.html.

Oficiali 2017 m. šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžia – sausio 4-oji. Šią dieną, stebint visuomenės atstovams, bus sudaromi 2017 m. karo prievolininkų (nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai)) sąrašai. 2017 m. karo prievolininkų sąrašas bus paskelbtas internete ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šaukimo į NPPKT pradžios. Apie konkrečią sąrašo paskelbimo datą bus pranešta atskirai.

Po karo prievolininkų sąrašo paskelbimo savo noru registruotis tarnybai toliau galės ir tie jaunuoliai, kurie nebus patekę į 2017 m. karo prievolininkų sąrašą. Jie taip pat galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes kaupiamąsias išmokas.

Patekę į karo prievolininkų sąrašą jaunuoliai taip pat galės pareikšti norą atlikti NPPKT. Tai suteiktų jiems galimybę pasirinkti tarnybos vietą, be to, jie gautų ir 15 proc. didesnes kaupiamąsias išmokas.

Iš viso 2017 m. devynių mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti bus pašaukti 3 537 karo prievolininkai.

Skirtingai nei ankstesniais metais šaukimo nurodymai karo prievolininkams jau nebebus siunčiami. Visa karo prievolininkui aktuali informacija – kur ir kada pradėti ir vykdyti su šaukimu susijusias procedūras – bus skelbiama karo prievolininkų sąraše internete www.sauktiniai.kam.lt.

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą 2017 m. metinį šaukimo planą nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą atliks beveik 20-je kariuomenės dalinių. Dalis karių tarnybą pradės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje, kur per pirmuosius du tarnybos mėnesius išeis bazinį karinį rengimą, o likusius septynis mėnesius tarnaus priskirtame dalinyje ir atliks kolektyvinį rengimą.

Pirmieji 2017 m. šaukimo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą pradės balandžio viduryje, paskutinieji – gruodžio pradžioje. Spalį bus didžiausia šaukimo banga, per kurią į įvairius dalinius atvyks per 1,3 tūkst. karių.

Devynių mėnesių trukmės nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą LR Seimas atnaujino 2015 m. kovą. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsme. Sugrąžinus šauktinių tarnybą taip pat siekiama sustiprinti ir pagreitinti kariuomenės dalinių užpildymą profesinės karo tarnybos kariais, suformuoti pakankamą kariuomenės parengtąjį rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.