Pradžia ŠAUKTINIAMS

Lietuvos kariuomenėje taikomos viruso plitimo prevencijos priemonės, kariai padeda civilinėms institucijoms: kariniu transportu iš Vokietijos bus parskraidinti Lietuvos piliečiai

Lietuvos kariuomenėje taikomos viruso plitimo prevencijos priemonės, kariai padeda civilinėms...

Siekiant padėti pargabenti iš užsienio negalinčius grįžti Lietuvos piliečius, šiandien 16 val. Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Šiauliuose į Vokietiją išskrido Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų transporto lėktuvas C-27 J „Spartan". Orlaivis ne tik parskraidins namo negalinčius grįžti šalies gyventojus, bet ir pargabens transplantacijai skirtus donoro organus - kamienines ląsteles.

„Pagrindinis Lietuvos kariuomenės uždavinys yra šalies ginkluota gynyba, todėl Lietuvos kariuomenės padaliniai tęsia karinį rengimą, tačiau lygiagrečiai veikiama pagal Taikos meto užduočių planus ir skiriama pagalba valstybei ir jos institucijoms," - sako Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys.

Lietuvos kariuomenės Taikos meto pajėgos aktyvuotos jau nuo kovo 2 d., siekiant taip padėti civilinėms institucijoms. Kariai šiuo metu atlieka keleivių patikrą ir registraciją vykdantiems Nacionalinio visuomenės sveikatos centro skyriams šalies oro uostuose, budi pasienio kontrolėse kartu su Valstybės sienos pasaugos tarnybos (VSAT) pareigūnais, įrengia palapines šalies oro uostuose. Nuo kovo 16 d. dar beveik 40 karių iš aktyvuotų Lietuvos kariuomenės Taikos meto užduočių pajėgų, kartu su VSAT pareigūnais vykdys 18 išorinės Europos Sąjungos sienų su Latvija ir Lenkija punktų, per kuriuos bus draudžiama patekti į Lietuvos Respubliką, kontrolę.

Kovo 15 d., buvo aktyvuotas Taikos meto užduočių Logistinis elementas, kurio kariai įrengė tris palapines su apšvietimu ir šildymu Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose, į jas bus nukreipiami keleiviai, kol bus vykdoma atvykimo peronų dezinfekcija.

Nuo kovo 14 dienos, gavus Vidaus reikalų ministerijos prašymą, papildomai aktyvuotos trys Taikos meto užduočių operacinėse pajėgos budinčios Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės. Pasienio užkardose kartu su VSAT pareigūnais apie 20 karių Lietuvos ir Latvijos bei Lietuvos ir Lenkijos pasienio kontrolės punktuose padeda Valstybės sienos apsaugos tarnybai vykdyti žmonių, įvažiuojančių į Lietuvos Respublikos teritoriją, informavimą ir registravimą. Šios užduoties atlikimui aktyvuoti Dainavos apygardos 1-osios rinktinės (Alytus), Vyčio apygardos 5-osios rinktinės (Panevėžys) ir Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės (Šiauliai) padaliniai. Kariai užduotis atlieka kartu su policijos, VSAT bei kitų reikiamų tarnybų pareigūnais. Sanitarinius - informacinius postus kariai padeda organizuoti Pūškų (Vilniaus r.), Šiaulių, Palangos ir Kalvarijos pasienio užkardose.

Nuo kovo 2 d. aktyvuotos Lietuvos kariuomenės Taikos meto užduočių pajėgos teikiant pagalbą iš COVID-19 paveiktų teritorijų atvykusių keleivių patikrą ir registraciją vykdantiems Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) skyriams Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostuose bei Klaipėdos jūrų uosto centriniame bei krovinių terminaluose. Pagal šią užduotį maždaug 40 karių vienu metu vykdo užduotis Vilniaus, Kauno ir Palangos oro ir Klaipėdos jūrų uostuose, kur padeda Sveikatos apsaugos ministerijos specialistams valdyti keleivių srautus, registruoti ir informuoti grįžtančius į Lietuvos respublikos teritoriją. Šias užduotis atlieka Taikos meto užduočių operacinių pajėgų sudėtyje budintys Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-ojoje rinktinėje (Vilnius), Dariaus ir Girėno apygardos 2-ojoje rinktinėje (Kaunas) ir Žemaičių apygardos 3-ojoje rinktinėje (Klaipėda) tarnaujantys kariai.

Šalyje paskelbus karantiną, Lietuvos kariuomenėje karinis rengimas vyksta kaip įprasta, tačiau padaliniai laikosi LRV rekomendacijų - apribotos karių komandiruotės į užsienio valstybes, stabdomi masiniai renginiai ir šventės uždarose patalpose, pasitarimai ir susirinkimai organizuojami naudojantis technologiniais sprendimais (skambučiai, vaizdo telekonferencijos), budinčiam personalui išduodamos asmens saugos priemonės, ribojamas asmenų patekimas į karinius vienetus, papildomai instruktuojami kariai. Stabdomos nacionalinės ir tarptautinės pratybos išskyrus įprastinį kovinį rengimą padaliniuose ir kariuomenės poligonuose. Karinėse mokymo įstaigose stabdoma didžioji dalis kursų, kiti organizuojami nuotoliniu būdu.