Pradžia ŠAUKTINIAMS

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos ir Lietuvos šaulių sąjungos draugystę sutvirtino bendradarbiavimo sutartis

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos ir Lietuvos šaulių sąjungos...

Minint 105-ąjį Lietuvos kariuomenės gimtadienį, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) direktorius Arūnas Balčiūnas ir Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) vadas pulkininkas leitenantas Linas Idzelis pasirašė dvišalę bendradarbiavimo sutartį ir taip įtvirtino abiem pusėms naudingą partnerystę.

„Džiaugiamės galėdami tęsti nuoseklų ir koordinuotą bendradarbiavimą su Lietuvos šaulių sąjunga – svarbiu daugelio visuomenės sąmoningumą keliančių, patriotiškumą ugdančių veiklų partneriu. Nuo šiol skleisdami žinią apie tai, kodėl svarbu turėti karinį parengtumą bei būti pasiruošus ginti savo valstybę, supažindindami jaunimą su galimybėmis kariniame sektoriuje, ir toliau kartu rašysime dviejų institucijų bendradarbiavimo istoriją,  dabar jau paremtą ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi“, – sako KPKT direktorius Arūnas Balčiūnas, pabrėždamas, kad pasirašant bendradarbiavimo sutartį, buvo formalizuota jau susiklosčiusi ir iš esmės kai kuriose srityse vykdoma abiejų organizacijų partnerystė.

„Lietuvos šaulių sąjunga skiria ypač daug dėmesio jaunimui, tad tikimės, kad kartu su Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba galėsime dar labiau sustiprinti jaunųjų šaulių rengimą, tobulinti Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą devintokams mokyklose. Jeigu išvien dirbsime su jaunimu, skleisime patriotinę dvasią, tuomet nekils problemų, kai pašauksime juos tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir ginti Lietuvą“, – teigia Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas leitenantas L. Idzelis.

Remiantis dvišale bendradarbiavimo sutartimi, abi institucijos ketina plėtoti veiklas įvairiuose bendruose projektuose, renginiuose, keistis abipuse patirtimi, aktyviai prisidėti prie pilietiškumo ugdymo, istorinės atminties puoselėjimo, Lietuvos kariuomenės vertybių sklaidos ir galimybių įsitraukti į šalies gynybą pristatymo. Planuojama, kad bendradarbiavimo veiklos per KPKT ir LŠS padalinius bei regionų bendruomenes vyks visoje šalyje.

Tai – ne pirmoji KPKT bendradarbiavimo sutartis, tačiau išskirtinė dėl ypatingai glaudžių institucinių sąsajų, kryptingos ir prasmingos veiklos, siekio rūpintis žmonių ir valstybės saugumu bei vienyti gynybai neabejingus piliečius. Šiais metais KPKT taip pat pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijomis, taip pat tęsia bendradarbiavimą su sporto veiklas vykdančiomis, šalies paveldą ir atmintį saugančiomis institucijomis.

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija