Pradžia ŠAUKTINIAMS

Nacionalinių pratybų „Perkūno griausmas 2024“ ritmu: Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos štabas perdislokuotas į atsarginę vadavietę

Nacionalinių pratybų „Perkūno griausmas 2024“ ritmu: Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos...

Gegužės 1 d. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos valdymo elemento vadavietė buvo perdislokuota iš nuolatinės dislokacijos vietos Vilniuje į atsarginę išsidėstymo vietą pietvakarių Lietuvoje.

„Pirmąsyk į atsarginę išsidėstymo vietą perdislokuotas tarnybos valdymo elementas treniruojasi veikti išskirtinėmis sąlygomis, užtikrindamas sklandų karo prievolininkų šaukimo procedūrų, siekiant įgyvendinti uždavinius ir siekinius mobilizacijos ir/ar karo padėties metu, reaguodamas į pratybų scenarijuose numatytus incidentus. Taip pat treniruojami ne tik individualūs KPKT specialistų įgūdžiai, bet ir gebėjimas veikti kolektyviai, sąveikos ir koordinacijai tiek su šaukimo centrais, tiek su Jungtine ginkluotų pajėgų vadavietė“, – teigia plk. ltn. Audrius Beinoras.

„Atlikę neeilinę užduotį – realiai pašaukti 2,5 tūkstančio aktyviojo rezervo karių į įgūdžių atnaujinimo pratybas bei juos pristatyti į karinius vienetus – KPKT VE palaipsniui integruojasi ir į Lietuvos kariuomenės nacionalinių pratybų „Perkūno griausmas 2024“ scenarijaus ritmą“, – pastebi KPKT VE pavaduotojas mjr. Gedeminas Davydovas.

„Vienas iš iššūkių Operacijų valdymo centrui buvo suderinti ir sukoordinuoti realius aktyviojo rezervo karių į rezervo pratybas ir šauktinių į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą šaukimo ir pristatymo į karinius vienetus veiksmus su pratybų scenarijaus operacijomis. Didžiuojuosi savo komanda, kuri laiku ir kokybiškai atlieka užduotis“, – pasakoja Operacijų valdymo centro vadė mjr. Tatjana Podriadčikovė .

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba – Lietuvos kariuomenės padalinys, kurio pagrindinės užduotys taikos metu yra administruoti karo prievolę bei pritraukti, atrinkti ir pašaukti personalą privalomajai karo tarnybai Lietuvos kariuomenėje ar alternatyviajai krašto apsaugos tarnybai.

Lietuvos kariuomenės nacionalinės pratybos „Perkūno griausmas 2024“ išskirtinės masiškumu, kompleksiškumu ir realistiškumu. Pratybų metu realiai išbandomi valstybės ginkluotos gynybos planai, valstybės sistemingas perėjimas iš taikos į karo metą bei komendantūrų veikla savivaldos institucijose. Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba pašaukė, o kariniai vienetai treniruojasi mobilizacijos sąlygomis integruoti aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karius į karo meto struktūrą bei atnaujinti karinio rengimo žinias bei turėtus šaudymo, taktikos ir kitus karybos pagrindų įgūdžius.

Karo prievolės ir komplektavimo ir tarnybos informacija ir nuotrauka.