Pradžia ŠAUKTINIAMS

Diskusija „Pašaukė? Viskas gerai.“: atsakyti klausimai jaunuoliams apie karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje

Diskusija „Pašaukė? Viskas gerai.“: atsakyti klausimai jaunuoliams apie karo tarnybą Lietuvos...

Sausio 16 d. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) nuotoliniu būdu organizavo diskusiją, kurioje buvo kalbama jaunuoliams rūpimais klausimais po kalendorinių metų karo prievolininkų, šaukiamųjų atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) einamaisiais metais, sąrašo sudarymo. Diskusijoje dalyvavo Krašto apsaugos viceministras Žilvinas Tomkus, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) direktorius Arūnas Balčiūnas ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA) atstovai: majoras Mindaugas Sakalauskas ir pirmakursiai kariūnai Karolis Remeika ir Paulius Lebedevič, prieš studijas ir patys įveikę NPPKT.

Diskusiją apžvalga apie kiekvieno Lietuvos piliečio prisidėjimą prie bendro tikslo – valstybės gynybos – pradėjo viceministras Ž. Tomkus, akcentuodamas piliečių pasiruošimo svarbą, kuo platesnį visuomenės įsitraukimą ir piliečių valią gintis. Norinčiųjų prisidėti prie valstybės gynybos pirmas žingsnis, pasak viceministro, turėtų būti atėjimas atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos ir priesaikos davimas.

KPKT direktorius A. Balčiūnas pristatė šiuo metu galiojančią šaukimo tvarką ir būtinas procedūras, priminė, ko nereikėtų pamiršti karo prievolininkui, kokius tris žingsnius žengti patekusiems į šaukiamųjų sąrašą, kas svarbu žinoti užsienyje gyvenantiems bei studijuojantiems Lietuvos piliečiams. Apžvelgęs galimus tarnybos būdus Lietuvoje kariuomenėje, KPKT direktorius atsakė į jaunuoliams rūpimus klausimus apie sveikatos tikrinimą, dirbančiųjų situaciją, priminė administracinę ar baudžiamąją atsakomybę nevykdantiems karo prievolininkų pareigų bei akcentavo NPPKT kariams taikomas socialines garantijas ir finansines paskatas.

LKA atstovai papasakojo apie atrankos į karinę aukštąją universitetinę mokyklą procedūras, reikalavimus kandidatams, jų motyvaciją, taip pat kalbėjo ir apie karininkų lyderystę betarnaujant profesinėje karo tarnyboje Lietuvos kariuomenėje. Kariūnai pasidalino atliktos NPPKT ir studijų LKA patirtimi, daugiau dėmesio skirdami toms temoms, kurios yra aktualios dabar studijuojančiam jaunimui.

KPKT – Lietuvos kariuomenės padalinys, kurio pagrindinės užduotys yra administruoti karo prievolę bei pritraukti, atrinkti ir pašaukti personalą privalomajai karo tarnybai ar alternatyviajai krašto apsaugos tarnybai Lietuvos kariuomenėje.

LiJOT – Lietuvos nevyriausybinė jaunimo organizacija, apjungianti jaunimo organizacijas ir savivaldybių jaunimo tarybas, siekia būti valstybėje platforma įvairiapusiam dialogui tarp skirtingų visuomenėnės institucijų ir sričių, Lietuvos jaunimo organizacijų interesų atstovavimui bei iniciatyvoms ir kurti jaunimą įgalinančius pokyčius valstybėje.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija.
št. srž. Ievos Budzeikaitės nuotrauka.