Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba pradėjo karo prievolininkų pristatymą į Lietuvos kariuomenę

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba pradėjo karo prievolininkų pristatymą į Lietuvos kariuomenę

Vasario 5 d. Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (KPKT) į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) palydėjo 170 karo prievolininkų. Į NPPKT Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalione daugiausia būsimų karių, savanoriškai pasirinkusių tarnybą, jos vietą, išvyko iš Vilniaus ir Šiaulių regionų.

„Šiuo karo prievolininkų atvykimu į tarnybos vietą pradedamas 2024 m. nuolatinės privalomosios karo tarnybos karių pristatymas į Lietuvos kariuomenės dalinius. Kviečiu visus karo prievolinkus būti aktyviais atliekant pareigą Tėvynei ir renkantis vieną iš svarbiausių tarnybos būdų, kaip įgyti pagrindinį karinį parengtumą – 9 mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą“, – sako Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Vilnietis Ernestas, įgijęs profesiją, tarnybą rinkosi savo noru ir į Oro gynybos batalioną išvyko pasidomėjęs šio karinio vieneto paskirtimi ir atliekamomis užduotimis.

„Džiugu, kad aš galiu pradėti naują gyvenimo etapą. Aš galėsiu sportuoti, būsiu stipresnis, greitesnis. Pradėsiu teisingai maitintis. Paskui planuoju pasirašyti profesinės karo tarnybos sutartį“, – atviras Ernestas, bendraamžiams siūlantis ateiti, atrasti save kariuomenėje ir paskui nesigailėti, kad kažko savo laiku neišbandė.

Paulius iš Vilniaus rajono po mokyklos dirbo techninį darbą ir pašauktas atlikti tarnybos nedelsė ir savanoriškai pasirinko tarnybos vietą. Jį kiek neramina, kokie bus naujieji tarnybos draugai, tačiau visa kita – disciplina, fizinis rengimas – yra įveikiama, nes pasak jo, kariuomenė – vyriškumo mokykla. Paulius tikisi po 9 mėnesių tapti profesinės karo tarnybos kariu.

NPPKT jauniesiems kariams prasidės nuo bazinio kario kurso Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, vėliau specialisto ir kolektyvinis rengimas vyks Oro gynybos batalione. Patyrusių ir profesionalių instruktorių padedami jaunieji kariai įsisavins bazines ir kiekvienam kariui būtinas žinias, pradės formuoti išgyvenimo, taktikavimo ir šaudymo įgūdžius, vėliau turės įveikti oro gynybininko kurso mokymo programas (pavyzdžiui, raketinio oro gynybos komplekso (RBS-70, GROM), apžvalgos radarų (Giraffe MKIV), bazinio oro gynybininko ir orlaivių atpažinimo mokymo). NPPKT karių mokymų metu lauks modernūs treniruokliai, oro gynybininko patirtimi pasidalins ir kariai-profesionalai, o prie mokymų proceso prisijungs ir NATO oro policijos misijos kontingentas.

Iš viso šiais metais KPKT į NPPKT pašauks 3 845 karo prievolininkus, kurie NPPKT atliks 18-oje Lietuvos kariuomenės dalinių. Atlikti pareigos Tėvynei bus šaukiami į karo prievolininkų sąrašą įtraukti tarnybos atidėjimo priežasčių neturintys 2001–2005 m. gimę bei 1998–2000 m. gimę ir 2023 m. studijas baigę jaunuoliai.

Primename, kad paskelbus karo prievolininkų sąrašus, į juos nepatekę vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų taip pat gali teikti prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Jie galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes kaupiamąsias išmokas. Pirmumo prašymus galės teikti ir patekusieji į šaukiamųjų sąrašus. Į jų pageidaujamas tarnybos vietas bus stengiamasi atsižvelgti, o kaupiamosios išmokos jiems bus didesnės 15 procentų.

Karo prievolininkams, vykdantiems šaukimo procedūras, šiais metais padidėjo dienpinigiai, kelionės išlaidos už vieną kelionę Lietuvoje ir užsienyje. Kariams, jau atliekantiems NPPKT, didės kas mėnesį mokamos išmokos buitinėms ir apie 12 proc. – kaupiamoji išmoka, priklausanti nuo kario tarnybos vertinimo rezultatų.

Po nepertraukiamos 9 mėnesių NPPKT kariai bus įrašomi į aktyvųjį kariuomenės personalo rezervą ir per 10 metų tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį bus kviečiami į pratybas ar mokymus atnaujinti karines žinias ir įgūdžius nuo 20 iki 60 dienų. Tai pat jie galės būti pasitelkti teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms esant ekstremaliajai ir (ar) nepaprastajai padėčiai, atlikti karo tarnybą mobilizacijos ir karo metu.

NPPKT kariai Oro gynybos batalione

Kuriantis Lietuvos kariuomenei Oro gynybos batalionas buvo vienintelis Karinių oro pajėgų dalinys, kuriame tarnavo nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai.

Pirmieji šauktiniai į Oro gynybos batalioną atvyko 2002 m. rugpjūčio 6 d.: tuometinėje 1-ojoje zenitinėje kuopoje tarnybą pradėjo 70 šauktinių. Jie vykdė strategiškai svarbaus valstybės objekto – Ignalinos atominės elektrinės oro gynybą.

Per 22 metus Oro gynybos batalione NPPKT atliko, karybos pagrindus ir oro gynybininko specializaciją įgijo apie 2 300 jaunųjų karių, iš kurių dalis pasirinko profesinę karo tarnybą, o kai kurie ir iki šiol tarnauja Lietuvos kariuomenėje.

„Besibaigiant nuolatinei privalomajai pradinei karo tarnybai, vadų buvau paskatintas likti profesinėje karo tarnyboje, o kuopos vadas norėjo, jog tęsčiau tarnybą kaip oro gynybininkas.

Savo pasirinkimu didžiuojuosi, didžiuojuosi jau ilgus metus, būdamas oro gynybininku. Nuo tarnybos pradžios iki dabar mačiau kardinalius Oro gynybos bataliono pokyčius, tobulėjimą nuo antžeminių zenitinių oro gynybos sistemų L70 iki modernių raketinių oro gynybos ginkluočių RBS70, Stinger, GROM, žinoma, ir vienos iš moderniausių oro gynybos sistemų NASAMS,“ – pasakoja šiuo metu tebetarnaujantis štabo sežantas Vitalijus, atėjęs į batalioną su 2006 metų NPPKT karių laida ir saugojęs oro erdvę prie Ignalinos atominės elektrinės.

Aktuali informacija karo prievolininkams teikiama:

Interneto svetainėje www.karys.lt
Nemokama linija Lietuvoje – 8 800 12340
Skambinantiems iš užsienio – +370 706 76 854
Regioniniuose KPKT skyriuose ir poskyriuose: https://bit.ly/3Gkyjxd

KPKT ir OGB informacija.
KPKT ir OGB archyvo nuotraukos.