Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba treniruojasi efektyviau vykdyti rezervo karių šaukimo procedūras

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba treniruojasi efektyviau vykdyti rezervo karių šaukimo...

Rugpjūčio 21 – rugsėjo 22 dienomis Lietuvos kariuomenės rengiamose personalo rezervo mobilizacinių procedūrų eksperimentavimo pratybose Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos kariai treniruojasi vykdyti aktyviojo rezervo karių šaukimą pagal atnaujintą personalo rezervo koncepciją, pagal kurią kiekvienas aktyviojo rezervo karys yra priskirtas kariniam vienetui, karinių vienetų vadai aktyviojo rezervo karių rengimą numato karinio vieneto karinio rengimo plane ir atsižvelgiant į pratybų, mokymų ar užduočių vykdymo poreikius atrenka ir pateikia numatomų pašaukti aktyviojo rezervo karių duomenis Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai, kuri atlieka aktyviojo rezervo karių šaukimo procedūras ir organizuoja jų pristatymą į tarnybos vietą.
 
„Treniruojamės nuolat, o per šias eksperimentines pratybas pažiūrėsime, kaip praktiškai įgyvendinama nauja rezervo koncepcija, patikrinsime, kaip realiai veikiantys mūsų tarnybos poskyriai regione iš taikos meto veiklos pasirengia veikti mobilizacijos metu, praktiškai įvertinsime šaukimo punktų procedūras esant paskelbtai mobilizacijai valstybėje“, – sako Karo prievolės komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Pagal pratybų sumanymą dalyvaujantis karinis vienetas pateikia individualizuotą priskirtų aktyviojo rezervo karių poreikį Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai, kuri atliks šaukimo procedūras ir pristatys numatytus karius į jų tarnybos vietas.

Eksperimentinių pratybų metu Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos specialistai susisieks su tam tikrais aktyviojo rezervo kariais, esant poreikiui patikslins jų kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą), preliminariai įvertins aplinkybes, nuo kurių priklauso kario pasirengimas vykdyti užduotis, jeigu būtų toks poreikis. Aktyviojo rezervo kariai, kurių sveikata nėra patikrinta turės užpildyti nustatytos formos deklaraciją ir (arba) atsakyti į deklaracijoje pateiktus klausimus.

Eksperimentinėse pratybose kartu su Karo prievolės ir komplektavimo kariais treniruojasi ir kiti Lietuvos kariuomenės padaliniai. Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos medikai pagal užpildytų deklaracijų ir valstybės registruose tvarkomų duomenų pagrindų vertins karių tinkamumą tarnybai. Depų tarnybos personalas mokysis operatyviai nurodytoje vietoje įsteigti logistinį rezervo karių aprūpinimo punktą ir atvykusiems į tarnybą aktyviojo rezervo kariams išduoti aprangą, ekipuotę, ginklus ir kitas priemones, o Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre bus organizuojamas karinis rengimas atvykusių aktyviojo rezervo karių pagrindu suformuotam bataliono lygmens kariniam vienetui, taikant atnaujintą aktyviojo rezervo šaukimo koncepciją.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba kviečia Lietuvos piliečius, su kuriais susisieks kariai ir paprašys atnaujinti jų asmeninius duomenis ar vykdyti kitus veiksmus, būti geranoriškais ir prisidėti prie treniruotės efektyvinti rezervo karių šaukimo procedūras, o atsiradus abejonėms dėl reikalavimų pagrįstumo ar kilus neaiškumams, vadovautųsi Lietuvos kariuomenės pateikiama visuomenei informacija, tikrintų oficialią informaciją elektroninėje svetainėje karys.lt arba susisiektų su regioniniu Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniu padaliniu, oficialioje interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija.
Lietuvos kariuomenės nuotrauka.