Pradžia ŠAUKTINIAMS

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba vykdė „Globalios Lietuvos“ misiją Jungtinėje Karalystėje

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba vykdė „Globalios Lietuvos“ misiją  Jungtinėje Karalystėje

Susipažinti su Lietuvos kariuomene ir galimais tarnybos būdais, išbandyti karines rungtis ir sužinoti daugiau, kuo gyvena, ką veikia ir kaip užtikrina visų mūsų saugumą kariai 2023 m. birželio 10–12 d. turėjo galimybę viena gausiausių Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lietuvių bendruomenė. Su išskirtine valstybės programos „Globali Lietuva“ misija, kurios dalį kuruoja ir Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija (KAM), čia apsilankę Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) atstovai dalyvavo lietuvių šeimų sporto dienoje „Esu judrus ir sveikas“, o taip pat susitiko su Londono lietuvių bendruomenės bei Lietuvos ambasados Jungtinėje Karalystėje atstovais aptarti galimų glaudesnio bendradarbiavimo galimybių.

„Džiaugiamės, kad Jungtinėje Karalystėje gyvenantys lietuviai vis labiau domisi galimybėmis save realizuoti Lietuvos kariuomenėje bei labai patriotiškai ugdo augančią kartą. Šių metų pradžioje pastebėjome, kad tarp grįžusiųjų iš užsienio atlikti pilietinės pareigos lietuvių bene pusė buvo iš Jungtinės Karalystės. Tikimės šį ryšį stiprinti atlikdami ir savo pareigą – supažindinti užsienyje gyvenančius tautiečius su modernia Lietuvos kariuomene, jos galimybėmis bei tarnybos būdais“, – sako KPKT direktorius Arūnas Balčiūnas.

Pagrindinis šio vizito tikslas – glaudinti ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais, didinti jų informuotumą bei atskleisti gimtojoje šalyje esančias sąlygas ir galimybes grįžti pasinaudojant proga ir atliekant tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Vizito metu KPKT kariai – Klaipėdos regioninio skyriaus viršininkas mjr. Saulius Bundulas, Tauragės poskyrio vyresnysis verbuotojas vyr. srž. Gedeminas Gedgaudas ir Klaipėdos poskyrio verbuotojas gr. Simonas Drungėlas – tai aptarė ir su Lietuvos Respublikos ambasados ir lietuvių bendruomenės atstovais.

„Įsitikinome, kad tokia informacija būtina, nes apie tarnybą kariuomenėje vis dar sklando įvairūs stereotipiniai mitai ir legendos, kurie nėra nei teisingi, nei tikslūs, o dažnai ir iškreipia realų vaizdą. Po susitikimo daugelis Jungtinės Karalystės lietuvių neslėpė susidomėjimo atlikti tarnybą, tad tikimės, kad pavyko praskleisti stereotipų šydą ir parodyti, kokia yra šiuolaikiška ir moderni Lietuvos kariuomenės šeima“, – sako mjr. S. Bundulas.

Vienas svarbiausių įvykių per vizitą – surengta tradicinė Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lietuvių bendruomenės šeimų sporto diena „Esu judrus ir sveikas“, kurioje kartu su KPKT kariais dalyvavo ir Lietuvos policijos pareigūnai, švietimo sistemos atstovai ir kt. Šiais metais šventė vyko Bokshile’e, o joje dalyvavo per 200 įvairaus amžiaus asmenų, daugiausia – jaunesniojo amžiaus moksleivių, kurie turėjo galimybę išbandyti įvairias, smagias improvizuotas rungtis, prisiliesti prie kariui taikomų individualių įgūdžių ir tokiu būdu aktyviai praleisti laiką, bei gauti reikiamą informaciją.

Tai – ne pirmas KPKT atstovų susitikimas su užsienyje gyvenančiais lietuviais įgyvendinant KAM kuruojamos valstybės programos „Globali Lietuva“ dalies priemones. Šiais metais KPKT direktorius A. Balčiūnas dalyvavo Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato San Paule (Brazilijos Federacinė Respublika) iniciatyva surengtame nuotoliniame renginyje, kuriame pristatė nuolatinės privalomosios pradinės tarnybos Lietuvos kariuomenėje klausimus Brazilijos lietuvių bendruomenei. Šią vasarą planuojama susitikimus tęsti ir netrukus galimybes kariuomenėje gyvai pristatyti su Norvegijos ir Vokietijos lietuvių bendruomenėmis.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija
KPKT ir Lietuvos ambasados JK nuotraukos.