Pradžia ŠAUKTINIAMS

„Perkūno griausmas 2024“: Karo prievolės ir kompletavimo tarnyba pašaukė pirmuosius aktyviojo rezervo karius

„Perkūno griausmas 2024“: Karo prievolės ir kompletavimo tarnyba pašaukė pirmuosius aktyviojo...

Balandžio 22 d. Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba į 6 Lietuvos kariuomenės karinius vienetus pašaukė ir palydėjo apie 150 aktyviojo rezervo karių. Aktyviojo rezervo kariai į mokymus išvyko iš visų didžiųjų Lietuvos miestų, 2 aktyviojo rezervo kariai atvyko iš užsienio.

„Lietuvos kariuomenė pradeda intensyvų karinio rengimo ciklą, į kurį Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba įsitrauks, pašaukdama reikiamą aktyviojo rezervo karių kiekį pagal numatytus planus. Džiaugiuosi šiandien atvykusiųjų aktyviojo rezervo karių motyvacija ir raginu Lietuvos piliečius prisidėti prie pratybų „Perkūno griausmas 2024“ ir kitomis – ypač gegužės 1-ąją – dienomis “, – sako Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Pašaukti į pratybas aktyviojo rezervo kariai iš pradžių atnaujins bazines karines žinias ir įgūdžius, vėliau įvairiomis pratybomis įsitrauks į nacionalinių Lietuvos kariuomenės pratybų „Perkūno griausmas 2024“ bendrą ritmą ir atliks numatytas užduotis Gynybos ir Sausumos pajėgų štabuose, Karinėse jūrų pajėgose, Ryšių ir informacinių sistemų ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionuose bei Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre. Dalis šiandien atvykusiųjų aktyviojo rezervo karių užims vadovaujančio personalo pareigybes. Aktyviojo rezervo pratybų trukmė priklausys nuo karinio dalinio, daugumai mokymai trūks iki 3 savaičių.

„Smagu susitikti kolegas. Palinkėčiau visiems, kad pratybos praeitų produktyviai, pasimokytume, o agresijos atveju būtume pasiruošę ginti Lietuvą. Tam esame paruošti ir tą galime padaryti“, – teigia atsargos pulkininkas leitenantas Petras, į Lietuvos kariuomenės gretas įstojęs 1992 metais, o šiandien vykstantis į kariuomenę atlikti jau aktyviojo rezervo karininko pareigų.

„Žinau, kad bus bazinis kario rengimas, o vėliau prisijungsiu į pratybas „Perkūno griausmas 2024“. Nereikia bijoti pratybų. Pabūkite 3 dienas ir visos abejonės dings. Pamatai senus draugus, pačiupinėji ginklus, užsivelki uniformą ir bloga nuotaika dingsta“, – atvirai kalba atsargos grandinis Mindaugas, besiverčiantis individualia veikla ir besidžiaugiantis jį palaikiusių šeimos narių pozicija. Pasak jo, mokymų „vaibas“ – gerai susidirbęs kolektyvas, dar šaudymas.

Logistas Edvinas karines žinias ir įgūdžius atnaujins Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione: supranta būtinybę atlikti pareigą Tėvynei, nors ir pripažįsta, kad sužinojęs apie šaukimą vykti į pratybas, turėjo abejonių. Kulkosvaidininkas kariuomenėje, o civiliniame gyvenime vairuojantis sunkvežimį Andrius noriai važiuoja į rezervo pratybas Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centrą Pabradėje ir kitus ragina jų nevengti: „stiprybės ir tik į priekį!“

Būdami aktyviojo rezervo kariais, karo prievolininkai yra kviečiami į kartotinius rezervo karių pratybas ar mokymus, kur pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas atnaujina karybos žinių ir praktinių įgūdžių pagrindus. Per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį, kuris šiuo metu yra 10 metų, karo prievolininkai mokymuose dalyvauja nuo 20 iki 60 dienų. Pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių aktyviojo rezervo kariai valstybės aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems taikomos socialinės garantijos. Aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti ir teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu.

Lietuvos kariuomenės nacionalinės pratybos „Perkūno griausmas 2024“ išskirtinės masiškumu, kompleksiškumu ir realistiškumu. Pratybų metu realiai išbandomi valstybės ginkluotos gynybos planai, valstybės sistemingas perėjimas iš taikos į karo metą bei komendantūrų veikla savivaldos institucijose. Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba pašaukė, o kariniai vienetai treniruojasi mobilizacijos sąlygomis integruoti aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karius į karo meto struktūrą bei atnaujinti karinio rengimo žinias bei turėtus šaudymo, taktikos ir kitus karybos pagrindų įgūdžius.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija ir nuotraukos.