Pradžia ŠAUKTINIAMS

PLK. LTN. AUDRIUS BEINORAS PASKIRTAS KARO PRIEVOLĖS IR KOPLEKTAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJU

PLK. LTN. AUDRIUS BEINORAS PASKIRTAS KARO PRIEVOLĖS IR KOPLEKTAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS...

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje tarnybą pradeda naujasis direktoriaus pavaduotojas plk. ltn. Audrius Beinoras, keičiantis ketverius metus šias pareigas ėjusį plk. ltn. Virginijų Kirvaitį.

„Džiaugiuosi galėdamas tęsti tarnybą Karo prievolės ir komplektavimo tarnyboje, tapusioje vartais į Lietuvos kariuomenę. Kiekvieno Lietuvos kario pirmieji žingsniai tarnybos link prasideda čia – nuo dokumentų pateikimo iki išvykimo į dalinį. Tikiuosi, kad mano sukaupta patirtis prisidės prie efektyvaus Lietuvos kariuomenės komplektavimo“, – sako plk. ltn. A. Beinoras.

Jis tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1995 metais. Iki paskyrimo į Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigas plk. ltn. A. Beinoras ėjo pareigas įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose.