Pradžia ŠAUKTINIAMS

Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karinį rengimą papildė aktyviojo rezervo kariai

Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karinį rengimą papildė aktyviojo rezervo kariai

Šiandien, balandžio 8 d., Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba į Sausumos pajėgų Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną (Inžinerijos batalioną) palydėjo apie 110 aktyviojo rezervo karių. Aktyviojo rezervo kariai į karinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo pratybas atvyko iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ir kitų Lietuvos regionų.

Per tris savaites truksiančius mokymus beveik kuopa rezervo karių atnaujins karines žinias ir įgūdžius, susipažins su nauja Lietuvos kariuomenės ginkluote ir technika. Pradžioje aktyvioje rezervo kariai prisimins karines žinias ir išmoktus individualius kario įgūdžius iš statutų, ryšių šaudymo, taktikos disciplinų, vėliau jų lauks kolektyvinis rengimas ir lauko taktikos pratybų iššūkis.

Linksmai nusiteikę vilniečiai Žymantas ir Arvydas yra ilgamečiai draugai, vykstantys į rezervo kartotines pratybas tame batalione, kuriame atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Žymantas prieš 5 metus Inžinerijos batalione atliktą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą vertina tik gerai ir to tikisi per pratybas dabar. Tiesa, pripažįsta, kad išsiskyrimas su artimaisiais nebuvo lengvas.

Arvydas, dirbantis autoservise, prisimena nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu jam skirtas sprogdinimo užduotis ir sako, kad tarnybos patirtis (batalione galiojanti tvarka, šaudymo pratimai) išskirtinė ir jos nepatirsi niekur kitur. Pasak jo, karinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo pratybose bus sunkesnių dienų, bet vėliau bus ką prisiminti.

Deividas, kaunietis laikinai gyvenantis Vilniuje ir užimantis vadovaujančias pareigas, pratybose tikisi gero laiko, o kitiems, šaukiamiems atlikti pareigos Tėvynei, linki nebijoti sunkumų.

Karo prievolininkai, būdami aktyviojo rezervo kariais, kviečiami į kartotinius rezervo karių pratybas ar mokymus, kur pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintas programas atnaujina karybos žinių ir praktinių įgūdžių pagrindus. Per tarnybos aktyviajame rezerve laikotarpį, kuris šiuo metu yra 10 metų, karo prievolininkai mokymuose dalyvauja nuo 20 iki 60 dienų. Pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių aktyviojo rezervo kariai valstybės aprūpinami apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa, jiems taikomos socialinės garantijos. Aktyviojo rezervo kariai gali būti pasitelkti ir teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliosios ir nepaprastosios padėties metu.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija ir nuotraukos.