Pradžia ŠAUKTINIAMS

To dar nebuvo: tapti dragūnais ir atlikti tarnybą Lietuvos kariuomenėje panoro gerokai daugiau jaunuolių

To dar nebuvo: tapti dragūnais ir atlikti tarnybą Lietuvos kariuomenėje panoro gerokai daugiau...

Šiandien Lietuvos kariuomenės gretas papildė pirmieji šių metų karo prievolininkai. Devynių mėnesių nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione Klaipėdoje pradėjo maksimalus – 415 jaunuolių – skaičius. Tiesa, šįkart norinčiųjų atlikti karo tarnybą skaičius viršijo lūkesčius: dalis į batalioną netilpusių jaunuolių savo svajonę prisijungti prie Lietuvos kariuomenės galės išpildyti jau kovo pradžioje.

„Maloniai stebina, kad šis, pirmasis metų šauktinių išvykimas, yra ne tik gausus, bet ir kitoks kokybine prasme, nes daugelis jaunuolių į tarnybą išvyksta savanoriškai arba išreiškę pirmumo norą. Toks jaunatviškas veržlumas ir pasiryžimas išmokti ginti savo valstybę kelia didelį pasigėrėjimo ir pasididžiavimo jausmą“, – sako Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas.

Iš šiandien tarnybą pradėjusių jaunuolių daugiau nei 19 proc. šį kelią pasirinko savanoriškai, tai yra nepatekę į šaukiamųjų sąrašus išreiškė norą atlikti konstitucinę pareigą. Didžiausia dalis – 76 proc. šauktinių – atlikti tarnybą pasirinko pirmumo tvarka.

Šįkart į šaukimą atsiliepė beveik visi kviesti karo prievolininkai, todėl maksimaliai užpildė visas vietas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione. Dalis jaunuolių į batalioną netilpo – po savaitės jie vyks atlikti tarnybą į Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalioną Alytuje arba į kitus karinius vienetus.

Primenama, kad šiais metais į pirmuosius šaukimus asmenys kviečiami nebūtinai pagal sąrašo eilės numerį – pirmiausia šaukimų sulaukė jau buvusieji sąraše ir atlikusieji procedūras, toliau eilės tvarka ėjo į sąrašą įtraukti nauji karo prievolininkai. Siekiant sklandesnės šaukimo eigos į sąrašą neįtraukti aukštosiose mokyklose studijuojantieji asmenys, kuriems tarnyba studijų metu yra atidėta.

Jaunuoliai, kurie iki sąrašų sudarymo buvo pateikę prašymus savanoriškai atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, gali pasirinkti tarnybos vietą ir laiką bei pretenduoti į didesnes socialines garantijas. Beje, šiais metais visiems karo prievolininkams atitinkamai padidėjo piniginės išmokos, kurių galutinis dydis priklauso nuo mėnesinio tarnybos įvertinimo.

Nauji kariai pirmiausia susipažįsta su administracine veikla, tarnybos vietomis bei gyvenimo sąlygomis batalione. Po būtinųjų procedūrų šauktiniai yra suskirstomi į padalinius, gauna uniformas bei karinę ekipuotę. Per pirmuosius tarnybos mėnesius jie įgis žinių inžinerijos, taktikos, topografijos, rikiuotės, pirmosios medicinos pagalbos bei ginkluotės srityse.

Baigę bazinį kario kursą, jaunieji kariai mokysis kolektyvinio užduočių atlikimo. Jie bus suskirstyti pagal specialybes ir treniruosis įvykdyti užduotis padalinio – skyriaus, būrio ir kuopos sudėtyje. Po tarnybos kariai galės pretenduoti į profesinę karo tarnybą, o jos nepasirinkusieji bus įtraukti į Lietuvos kariuomenės rezervą ir periodiškai šaukiami atnaujinti karinių įgūdžių.