Pradžia ŠAUKTINIAMS

Nuo 2020 m. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti bus šaukiami 18-23 metų karo prievolininkai

Nuo 2020 m. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti bus šaukiami 18-23 metų karo...

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikti bus šaukiami 18-23 metų karo prievolininkai. Tai nustatyta gruodžio 12 d. LR Seimo priimtame LR Karo prievolės įstatymo pakeitimo projekte, kuriuo sumažintas šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą amžius. Nuo 2015 m., kai buvo atnaujintas šaukimas į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, ją atlikti būdavo šaukiami karo prievolininkai nuo 19 iki 26 metų. Kaip ir iki šiol, savanoriškai šauktiniais kariais galės tapti 18–38 metų vyrai ir moterys.

„Siekiame, jog nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba būtų patogesnė visiems šauktiniams, todėl šaukiamojo amžiaus mažinimas lemtų tai, kad jaunuoliai atliktų šią tarnybą prieš šeimos kūrimą, karjeros pradžią, taip pat galimai mažėtų karo tarnybos vengimo atvejų, ir vis tiek galėtume užtikrinti pakankamą kiekis potencialiai šaukiamų karo prievolininkų“, – sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Krašto apsaugos ministerijos atlikta analizė parodė, kad vyresni nei 23 m. jaunuoliai neproporcingai dažniau patenka į šauktinių sąrašus ir būtinybė atlikti karo prievolę jiems dažnai sukelia nepatogumų dėl šeiminių, darbinių aplinkybių. Taip pat išaiškėjo, jog nemažai yra išvykę į užsienį ar atleidžiami nuo tarnybos dėl sveikatos sutrikimų. Palyginimui, 2018 m. šaukiamųjų sąrašą sudarė 22 proc. 25-mečių, kai tuo tarpu 19-mečiai – tik 8 procentus. Tuo tarpu baigę mokyklą 18-mečiai karo prievolę gali atlikti tik savanoriškai.

Asmenys, kurie mokosi bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigose, ir toliau nebus kviečiami atlikti karo prievolės. Taip pat įstatymo pataisa įtvirtinama, kad karo prievolininkams, kuriems dėl studijų aukštojoje mokykloje buvo atidėtas šaukimas, šaukimas būtų pratęsiamas iki jiems sukaks 26 metai ( bet ne ilgiau nei vienerius metus po studijų baigimo). Tuo siekiama užtikrinti, kad dėl studijų aukštojoje mokykloje nebūtų sudarytos prielaidos išvengti šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą.

Nuo 2015 m. pavasario, kai buvo atkurta nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba, ją yra atlikę per 13 tūkst. karo prievolininkų. Šiais metais suplanuota pašaukti apie 3800 šauktinių. Tokį pat kiekį karo prievolininkų numatoma pakviesti ir 2020 metais. 2020 m. šaukiamųjų sąrašai bus sudaromi sausio 9 dieną, o pirmųjų šauktinių tarnybos pradžia planuojama kovo viduryje – Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione.

Šios Karo prievolės įstatymo pataisos įsigalios po to, kai jas pasirašys LR Prezidentas.

Be to, Krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į Konstitucinio teismo sprendimą, patikslino ir lengvatų taikymą atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Įstatymo pataisa atsisakoma lengvatų nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems asmenims stojant į aukštąsias mokyklas ir statutinių įstaigų mokyklas, taip pat priimant į valstybės tarnybą. Iki šiol, jei kandidatai į valstybės tarnybą surinkdavo vienodą balų skaičių, pirmenybė būdavo teikiama atlikusiam nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Teismas išaiškino, kad tokiu būdu prieš tuos, kurie dėl tam tikrų priežasčių neturėjo galimybės atlikti tarnybos, yra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas.

srž.sp. Ievos Budzeikaitės foto