Pradžia ŠAUKTINIAMS

Prisiekusius karius pasveikinęs krašto apsaugos ministras  A. Anušauskas: „Labai svarbu suprasti saugumo aplinką ir patiems prisiimti atsakomybę už Lietuvos saugumą”

Prisiekusius karius pasveikinęs krašto apsaugos ministras  A. Anušauskas: „Labai svarbu suprasti...

Balandžio 16 d. Rukloje, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, Lietuvos Respublikai prisiekė daugiau kaip pusantro šimto nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos Bazinio kario kurso (BKK) ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Bazinio kario savanorio įgūdžių kurso (BKSĮK) karių. Juos pasveikinęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas pabrėžė atsakomybės už savo krašto gynybą svarbą.
„Pasirengimas ir valia ginti valstybę yra vieni iš kertinių elementų užtikrinant Lietuvos saugumą̨. Suprasti saugumo aplinką ir patiems prisiimti atsakomybę už Lietuvos saugumą yra labai svarbu, todėl didžiuojuosi galėdamas pasveikinti Lietuvos karius jiems svarbią priesaikos dieną. Šie kariai yra atsakomybės už savo šalies ateitį pavyzdys“, – sakė ministras A. Anušauskas.
Priesaikos ceremonijoje dalyvavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono vadas plk. ltn. Egidijus Čiūtas, gen. Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono vadas plk. ltn. Marijus Jonelis. Visų prisiekiančių karių vardu teisė bučiuoti kovinę vėliavą suteikta j. eil. Mantui Makauskui.
„Gerbiami batalionų vadai, instruktoriai, kariai, karių artimieji, šiandien yra didi diena, didi tuo, kad 161 karys prisiekė Lietuvos Respublikai, ištardami reikšmingus priesaikos žodžius, jūs prisijungėte prie Tėvynės gynėjų. Ginkime Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, negailėdami jėgų ir net gyvybės, šiuos žodžius kariai ištarus turime suprasti protu, turime priimti į širdį, jie yra reikšmingi mums visiems ir jais vadovaujantis turime vykdyti tarnybą. Man ir Mokomajam pulkui tai didelis įpareigojimas bei atsakomybė, kad jūsų tarnybą prasideda Mokomajame pulke, o jau visai netrukus, po bazinių karinių mokymų, tarnybą vykdysite Gedimino Štabo batalione ir Gen. Romualdo Giedraičio artilerijos batalione. Sveikinu ir linkiu sėkmės,“ – sveikindamas karius kalbėjo Mokomojo pulko Štabo viršininkas plk. ltn. Donatas Žilys.
Iškilmingoje rikiuotėje priesaiką davę kariai tarnybą pradėjo kovo 29 d. Pirmąsias vienuolika savaičių NPPKT kariai dalyvauja BKK, kuriame jie lanko teorines paskaitas, mokosi rikiuotės ir karinio statuto, karinės taktikos, inžinerijos, topografijos, ryšių ir medicinos pradmenų, susipažįsta su ginklais ir ryšio priemonėmis. Kolektyvinio rengimo metu kariai mokomi veikti savo padalinio sudėtyje, atlikti jiems paskirtas užduotis. Atlikę tarnybą 11 savaičių trukmės BKK, likusį tarnybos laiką jie tęs Gedimino štabo ir Artilerijos batalionuose.
Iškilmingoje priesaikoje išreikšdami palaikymą prisiekiantiems kariams ir laikydamiesi visų Covid-19 viruso apsaugos reikalavimų taip pat dalyvavo KASP orkestras vadovaujamas št. srž. sp. Dariaus Čiočio ir Artilerijos bataliono salvių grupė, kuri atliko tris salves iš istorinio pabūklo.
Pagrindinė Mokomojo pulko užduotis – vykdyti Bazinį kario kursą, kurio tikslas – parengti Lietuvos kariuomenei karius, gebančius atlikti individualias užduotis taikos ir kovinių veiksmų metu, ugdyti karių savybes ir vertybes, suteikti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų ginklu ginant valstybę.

Mokomojo pulko informacija. vrš. V. Gadliausko nuotraukos.