Pradžia ŠAUKTINIAMS

Rezervo mokymuose dalyvavusi šeimos gydytoja Dalia: karo tarnybą pasirinkau iš pareigos Tėvynei ir padėkos seneliams už laisvą Lietuvą

Rezervo mokymuose dalyvavusi šeimos gydytoja Dalia: karo tarnybą pasirinkau iš pareigos Tėvynei...

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba vienose didžiausių Lietuvos kariuomenės pratybų „Perkūno griausmas 2024“ turėjo išskirtinę užduotį – pirmą kartą per labai trumpą laiką į Lietuvos kariuomenės kariniuose vienetuose vykstančius rezervo karių mokymus turėjo pakviesti didelį kiekį aktyviojo rezervo karių, taip suformuojant rezervinius vienetus. Pasibaigus pratyboms aktyviojo rezervo kariai grįžo į namus ir prie savo įprastinių profesinių veiklų. Įdomu, kokią realią patirtį įgijo aktyviojo rezervo kariai, kaip jie patys vertina laiką, praleistą pratybose ?

Dalia – viena iš beveik 2,5 tūkstančio aktyviojo rezervo karių, gavusių šaukimą atvykti į pratybas atnaujinti karines žinias ir įgūdžius Lietuvos kariuomenėje. Atsargos kapitonė yra karo medikė ir ji beveik dvi savaites treniravosi Daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje (mokymai buvo organizuoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione).

Panevėžietė Dalia Vilniaus universitete baigė medicinos studijas ir šiuo metu dirba šeimos medicinos gydytoja ir gydytoja echoskopuotoja privačiose medicinos klinikose. Laisvalaikiu ji mėgsta aktyvų laisvalaikį – žygius, slidinėti, važinėti motociklu, jai patinka leisti laiką gamtoje. Medikė Dalia lankosi įvairiuose spektakliuose, koncertuose ir visada su šeima mini Lietuvai svarbias datas. Kokia jos patirtis vėl apsivilkus Lietuvos kario uniformą ir apsiavus patogius, bet vis dėl to kariškus batus?

Kiek laiko Jūsų gyvenime užima Lietuvos kariuomenė ar karyba ?

Tarnavau Lietuvos kariuomenėje prieš kelis metus ir šiuo metu esu aktyviajame rezerve, todėl Lietuvos kariuomenė visada – daugiau ar mažiau – šalia.

Galbūt Jūsų aplinkoje yra ar buvo tarnavusių Lietuvos kariuomenėje?

Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje tarnauja vyras. Mano seneliai iš mamos ir tėčio pusės tarnavo tarpukario Lietuvos kariuomenėje. Senelis Leonas tarnavo Tauragės Dragūnų pulke, kavalerijoje, 1939 m. dalyvavo žygyje vaduojant Vilnių.
Kitas senelis – Alfonsas – karinę tarnybą atliko Radviliškyje dislokuotoje Šarvuočių rinktinės 3-oje kuopoje, kuri buvo ginkluota tuomet naujais 1935 m. modelio „Vickers Carden Loyd“ tankais. Tarnaudamas kariuomenėje senelis baigė Šarvuočių rinktinės mokomojo būrio VII-tą laidą ir įgijo lengvųjų tankų karo šoferio ir komendanto-taikytojo specialybę bei buvo pasiekęs lygtinio puskarininkio kandidato statusą.

Koks didžiausias iššūkis buvo kariuomenėje ir medicinos praktikoje?

Iššūkių pilna abiejose sferose, nes abi sritys tai darbas su žmonėmis jautriose situacijose.

Ar teko karines žinias pritaikyti bedirbant civilinėje srityje?

Karinę discipliną galima pritaikyti kasdienybėje, darbe, pvz. planuojant profesinę veiklą.

Kaip reagavo namiškiai, sužinoję, kad reikės kuriam laikui apsivilkti kario uniformą?

Esu auklėta patriotiškai, todėl sužinoję mano norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje, artimieji mane palaikė.

Ar sklandžiai praėjo šaukimo į rezervo pratybas procedūros?

Taip. Niekada nebuvo jokių nesklandumų pradedant tarnybą ar ruošiantis rezervo mokymams.

Pasidalinkite mintimis, kurios buvo prieš išvykstant į rezervo pratybas. Ar tai pirmieji Jūsų rezervo mokymai?

Taip, tai pirmieji rezervo mokymai. Prieš pratybas tikėjausi atnaujinti bendras karines žinias, taip pat supažindinti su pasikeitimais ir naujovėmis karo medicinos srityje. Norėjau susipažinti su Lietuvos kariuomenėje esama situacija, ką ir kada turėčiau daryti iškilus realiai grėsmei.

Kaip reagavo Jūsų darbdavys Jums gavus šaukimą į rezervo pratybas: lengvai išleido?

Darbdaviai labai supratingi, patriotiški, todėl kliūčių išvykti į karinį dalinį jokių nebuvo.

Ar pavyko suderinti įsipareigojimus darbui, šeimai su įsipareigojimais Tėvynei?

Pavyko su aplinkinių, šeimos narių pagalba.

Kokie įspūdžiai pasibaigus aktyviojo rezervo pratyboms – atnaujinote įgytas karines žinias ir įgūdžius ?

Per pratybas pavyko prisiminti turėtas karines žinias ir įgūdžius. Taip pat susipažinau ir su pasikeitimais Lietuvos kariuomenėje ir karo medicinos srityje. Po pratybų nuotaika gera, jei atvirai, nebuvo labai intensyvu, tačiau atnaujinti kario bazines žinias buvo verta ir naudinga.

Ar pastebite pokyčius dabartinėje kariuomenėje lyginant su laiku, kai buvote profesinės karo tarnybos kare?

Nors tarnybą baigiau prieš kelis metus, tačiau akivaizdžių pokyčių jau yra: atnaujinta įranga, medicininės priemonės, gerėjantis atlygis.

Kur daugiausia – galimybė susitikti su senais bičiuliais, pašaudyti, dalyvauti lauko pratybos ar atlikti pareigą Tėvynei – matote pliusų, vertindami aktyviojo rezervo pratybas?

Profesinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje pasirinkau iš pareigos Tėvynei ir padėkos seneliams už laisvą Lietuvą ir laisvę.

Ką planuojate veikti po aktyviojo rezervo pratybų? Grįšite į dabartinį darbą, o gal ateisite į profesinę karo tarnybą?

Kol kas planuoju grįžti į dabartinį darbą, kuris man labai patinka: šiuo metu apie profesinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje negalvoju.

Ką patartumėte kitiems – šaukiamiems į rezervo pratybas – aktyviojo rezervo kariams?

Tikrai rekomenduočiau, jei tik yra noro ir galimybių, draugams, kaimynams, artimiesiems rinktis tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Linkiu aktyviai domėtis krašto gynyba ir atlikti savo pareigą Tėvynei, kiekvienam pagal savo sugebėjimus prisidėti prie valstybės gynybos.

KPKT ir asmeninio archyvo nuotraukos.