Pradžia ŠAUKTINIAMS

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašų sudarymą stebės devyni visuomeninių organizacijų atstovai

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą sąrašų sudarymą stebės devyni visuomeninių...

 Gegužės 11 d. devyni visuomenės atstovų stebės, kaip Krašto apsaugos ministerijoje bus sudaromi karo prievolininkų į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą 2015 metams sąrašai. Šią visuomenės atstovų atranką Krašto apsaugos ministerija surengė, siekdama užtikrinti, kad šaukimo procedūra būtų maksimaliai skaidri, objektyvi ir vieša. 

Šaukimo procedūras gegužės 11 d. stebės atstovai iš septynių Lietuvos visuomeninių organizacijų: Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos, Asociacija Lietuvos skautijos, Atsargos karininkų sąjungos, Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos ir Lietuvos šaulių sąjungos.

Pagal krašto apsaugos ministro pasirašytą J. Oleko įsakymą šaukimo procedūrą gegužės 11 d. stebės:

1. Dalius Butkauskas (Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius)

2. Gediminas Juškevičius (Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius)

3. Vidas Švedas (Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyrius)

4. Mantas Zakarka (Lietuvos jaunimo organizacijų taryba)

5. Algirdas Jurkevičius (Lietuvos atsargos karininkų sąjunga)

6. Eglė Šidlauskienė (Lietuvos skautija)

7. Algimantas Vyšniauskas (Atsargos karininkų sąjunga)

8. Roberta Burinskaitė (Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija)

9. Danutė Matelytė (Lietuvos šaulių sąjunga).

Krašto apsaugos ministerija atrankoje dalyvauti kvietė Lietuvoje įregistruotas asociacijas, kurių veikla susijusi su krašto apsaugos sistemos stiprinimu ir visuomenės parengimu gynybai, jaunimo ugdymu ir pilietiniu, patriotiniu auklėjimu, žmogaus teisių gynimu.

Visi pateikti kandidatai buvo tikrinami pagal nustatytus kriterijus. Atrinkti visuomenės atstovai gegužės 11 d. 10 val. yra kviečiami atvykti į Krašto apsaugos ministeriją stebėti šaukimo sąrašų sudarymą.

Pagal numatytą tvarką, visuomenės atstovų sąrašą tvirtina krašto apsaugos ministras, jame turi būti ne mažiau kaip penki ir ne daugiau kaip 10 visuomenės atstovų.

Šiais metais į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pirmiausia bus šaukiami jaunuoliai, kurie patys pareikš norą atlikti tarnybą. Tik nesurinkus nustatyto skaičiaus savanoriškai atvykusių atlikti karo tarnybą, toliau privaloma tvarka bus šaukiami karo prievolininkai nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai). Šauktinių sąrašas bus sudaromas atsitiktine tvarka naudojantis kompiuterių programa.

Balandžio 27 d. duomenis, savo noru nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą užsirašė atlikti 603 jaunuoliai.

Šiais metais į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą bus pašaukti 3 tūkst. karo prievolininkų.