Pradžia ŠAUKTINIAMS

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba

MŪSŲ PAREIGA SAUGOT RYTOJŲ!

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba (toliau - NPPKT) - tai galimybė įgyti pagrindinį karinį parengtumą, siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje, atlikti pareigą tėvynei.

Kas gali atlikti NPPKT?

Į NPPKT šaukiami 19-26 metų amžiaus vaikinai, neįgiję pagrindinio karinio parengtumo, neatleisti nuo karo prievolės ir kuriems NPPKT nėra atidėta. Savanoriškai atlikti į NPPKT gali 18-38 metų amžiaus vaikinai ir merginos.

Kur vyksta ir kiek laiko trunka NPPKT?

Pagal Lietuvos kariuomenės vado patvirtintą metinį šaukimo į NPPKT planą, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą atliks kariuomenės daliniuose: 

Nedidelė dalis karių tarnybą pradės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje, kur per pirmąsias aštuonias savaites išeis bazinį karinį rengimą, o likusį devynių mėnesių tarnybos laiką tarnaus priskirtame dalinyje ir atliks kolektyvinį rengimą.

Ko mokosi NPPKT kariai?

Pirmąsias savaites kariams vedami baziniai kario kursai, kuriuose, tarsi kariuomenės pradžiamokslyje, šauktiniai mokysis karinės taktikos, inžinerijos, topografijos, rikiuotės, ryšių ir medicinos, susipažins su ginklais ir ryšio priemonėmis.

Praėję bazinį kario kursą, kariai skirstomi į pareigas, įgyja karines specialybes. Likusį NPPKT laiką kariai mokosi veikti savo dalinio sudėtyje, tobulina įgūdžius veikiant mūšio lauke pagal jiems priskirtas specialybes bei pareigas.

Atlikus NPPKT, galima pretenduoti į profesinę karo tarnybą pagal savo įgytą specialybę arba išsilavinimą. Atlikę NPPKT,kariai priskiriami Lietuvos kariuomenės parengtajam rezervui.

Kokios socialinės garantijos taikomos NPPKT kariams?

NPPKT kariai gauna pilną valstybės išlaikymą (apgyvendinimas, maitinimas, apranga, socialinis ir gyvybės draudimai).Kiekvienam kariui per mėnesį mokama 140,60 € išmoka buitinėms išlaidoms padengti. Taip pat kiekvienam kariui kas mėnesį kaupiama speciali išmoka, kurią asmuo gali naudoti savo nuožiūra, išmokama asmeniui atlikus tarnybą. Jos dydis priklauso nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų. Kario tarnybą įvertinus labai gerai už vieną tarnybos mėnesį skaičiuojamos keturios bazinės socialinės išmokos (152 €), gerai įvertintiems – trys bazinės socialinės išmokos (114 €), patenkinamai – dvi bazinės socialinės išmokos (76 €). Savo noru atliekančiam tarnybą kariui kaupiamosios išmokos didėja 30 procentais, o tiems karo prievolininkams, kurie buvo pašaukti į tarnybą ir išreiškė norą atlikti ją pirmumo tvarka - 15 procentų (tai iliustruojantis infografikas žemiau).

Kur kreiptis?

Jeigu susidomėjote NPPKT, prašome asmeniškai kreiptis į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba užpildyti kandidato anketą.

Taip pat galite teirautis paskambinę nemokama telefono linija 8 800 12340 arba pasižiūrėkite vaizdo įrašų galeriją:

Svarbu!

Vykdami į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį su savimi turėkite:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
  • išsilavinimą, kvalifikaciją, teisę vairuoti transporto priemones patvirtinančius ir dokumentus, susijusius su pareigomis, kurias pretenduojama;
  • asmeninės banko sąskaitos numerį, kad galėtume kompensuoti dalį Jūsų patirtų išlaidų 

Darbdaviams:

Jei išleisite savo darbuotoją į NPPKT, Jums priklausys subsidija darbuotojo atlyginimui 6 mėnesius padengti. Tokią pačią subsidiją gausite, jei įdarbinsite jaunuolį, baigusį privalomąją karo tarnybą. Plačiau apie tai - Užimtumo tarnybos prie SADM interneto svetainėje.

 

Norėdami kandidatuoti į tikrąją karo tarnybą pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą