Pradžia ŠAUKTINIAMS

Studijos Lietuvos karo akademijoje

Nori tapti karininku ir įgyti aukštąjį universitetinį išsilavinimą?
Stok į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją!

Patinka karyba, mėgsti iššūkius, gebi dirbti komandoje ir nenori studijų metu rūpintis socialiniais reikalais? Rimtai pasidomėk studijomis vienintelėje aukštojoje karinėje mokykloje! Garantuojame, kad šioje aukštojoje universitetinėje mokykloje studijos skirsis nuo daugelio kitų šalies aukštųjų mokyklų užsiėmimų. Visų pirma, savitumo suteiks kariniai mokslai Lietuvoje ir užsienyje, tvarka – nuo lauko pratybų, karinių būrelių, rikiuočių iki budėjimų, karinių mokymų ir mainų programų JAV ir Europoje. Antra, teks derinti universitetines studijas su kariniais dalykais. Studijų metu suteiksime gyvenamąją vietą, maitinimą, aprangą ir kario ekipuotę, gausite stipendiją. Visus 4 metų karinio rengimo ir universitetines studijas vainikuoja karininko laipsnis ir vienos iš pasirinktų bakalauro studijų programos diplomas. Į profesinę karo tarnybą pakviečiami visi Akademijos absolventai, įgyvendinę jiems keliamus reikalavimus.

 

Kokias studijų programas galima rinktis?

Lietuvos karo akademija siūlo tris bakalauro studijų programas: Gynybos technologijų vadyba (vadybos kryptis) (plačiau >>>), Nacionalinis saugumas ir gynyba (visuomenės saugumo kryptis) (plačiau >>>), Tarptautiniai santykiai (politikos mokslų kryptis) (plačiau >>>).

Visos universitetinių studijų programos organizuojamos derinant su karinio rengimo programa. Būsimi vadai rengiami pagal Būrio vado rengimo programą. Pirmaisiais studijų metais kariūnai pereina bazinį karinį rengimą, antraisiais – mokosi pagal seržantų rengimo programas, vėliau įgyja karininkui privalomų žinių ir tobulina reikalingus įgūdžius – vadovavimo, darbo organizavimo ir pan. Išlaikius karinio rengimo baigiamąjį egzaminą, suteikiamas karininko laipsnis ir būrio vado kvalifikacija.

Kaip vyksta priėmimas į Lietuvos karo akademiją?


1 etapas – motyvacinis pokalbis (plačiau>>>>).
2 etapas – sveikatos patikrinimas Karinėje medicinos ekspertizės komisijoje.
3 etapas – prašymas studijuoti Lietuvos karo akademijoje LAMA BPO.
4 etapas – sutarties pasirašymas.


Kas gali stoti į Karo akademiją?

Stoti gali tiek vaikinai, tiek merginos. Pagrindiniai reikalavimai: turėti brandos atestatą, išlaikyti privalomus valstybinius egzaminus, būti ne vyresni nei 28-erių metų teistumo neturintys Lietuvos Respublikos piliečiai ir turėti teigiamas atrankos bei Karinės medicinos ekspertizės komisijų išvadas.

Ar kariūnams mokama stipendija?

Visi kariūnai gauna stipendijas. Stipendijos diferencijuojamos pagal kariūnų pasiekimus karyboje, moksle, užklasinėje veikloje ir karo tarnybos stažą. Stipendijų dydžiai varijuoja nuo 140 EUR iki 800 EUR.

KAIP GYVENA IR MOKOSI KARIŪNAI?

Kariūnai studijų metu yra visiškai išlaikomi valstybės. Jie gyvena kareivinėse, aprūpinami maistu, apranga, privalomai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje. Sveikatos priežiūra finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.

 

Akademijoje kariūnai paskiriami į kuopas, kuriose organizuojamos tarnybos, skirstomos pareigos. Mokymo tikslais II–IV kursų kariūnai skiriami neetatiniais vadais atitinkamai žemesniems kursams, kad jie įgytų kiek įmanoma daugiau praktinių vadovavimo įgūdžių.

 

Studijų metu organizuojamos praktikos ir stažuotės įvairiuose Lietuvos kariuomenės padaliniuose. Taip pat kariūnai dalyvauja pratybose.

 

Norintiesiems gilinti žinias užsienyje, suteikiama galimybė dalyvauti ERASMUS+ ir kitose mainų programose, kur kariūnai semestrui siunčiami į kitų šalių universitetus ar karines akademijas.

 

Nemažai dėmesio skiriama ir fiziniam rengimui. Mėgstamiausios kariūnų sporto šakos: krepšinis, kovinė savigyna ir imtynės, boksas, karinė penkiakovė, lengvoji atletika – krosas, jėgos trikovė, sunkioji atletika, svarsčių kilnojimas, futbolas.

 

1. Apgyvendinimas

   

2. Studijos

   

3. Pratybos

   

4. Tarptautiniai ryšiai

   

5. Sportas

   

6. Menai

   

7. Bendruomenės veikla

  

 LKA archyvo nuotraukos

Kaip PRASIDEDA STUDIJOS?

 

KARININKŲ PATIRTYS KARIUOMENĖJE.

Daugiau informacijos:

Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras tel. +370 682 31072
El.p. [email protected]
www.lka.lt

Tapk LKA draugu ir nepraleisk naujienų:
Facebook: @KaroAkademija
Instagram: @lietuvos_karo_akademija