Pradžia ŠAUKTINIAMS

Tarptautinėse pratybose „Geležinis vilkas 2“ kartu su NATO tarptautiniu batalionu treniruojasi ir rezervo kariai

   Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione daugiau kaip 100 parengtojo rezervo karių įpusėjo spalio 11 d. prasidėjusius trijų savaičių trukmės karinių įgūdžių atnaujinimo mokymus. 

Įžanga į šias pratybas tapo individualių įgūdžių atnaujinimo etapas. Šios dalies metu rezervo kariai, prisiminę fizinius judėjimo mūšio lauke, patruliavimo, maskavimosi įgūdžius, atlikę kovinius šaudymus bei susipažinę su dabar naudojama ryšių technika, transporto priemonėmis, ginkluote, perėjo į kolektyvinio rengimo stadiją, integruotą į Generolo Silvestro Žukausko poligone vykstančias tarptautines lauko taktines pratybas „Geležinis vilkas 2". Pašauktiesiems rezervo kariams drauge su Ulonų batalionu teko išties unikali galimybė dalyvauti šiose išskirtiniuose mokymuose, kurių metu oficialiai bus vertinama Ulonų dalinio gebėjimas vykdyti puolimo ir gynybos operacijas apgyvendintoje vietoje. Vertinimo rezultatai nemaža dalimi priklausys ir nuo rezervo karių kuopos, kaip sudėtinės planuojamų veiksmų dalies, kovinių užduočių sėkmingo atlikimo ir įgyvendinimo pratybų „Geležinis vilkas 2" aktyviosios fazės metu, kuri prasidės šią savaitę.

Ruošiantis vertinimo etapui, rezervo kariai atnaujintas individualias žinias, gludinamų komandinių veiksmų darną bei kolektyvinę dvasią demonstruoja poligone esančiame „Mūšis mieste" komplekse, vykdydami į vertinimą orientuotas gynybos ir puolimo operacijas apgyvendintoje vietovėje. Komplekse, kurio realistiškumas ir suteikiamos treniravimosi galimybės šioje vietovėje yra nauja ir kartu labai vertinga patirtis visiems rezervo kariams, kuriems skiriamos užduotys yra analogiškos, keičiantis rolėmis, atliekamoms profesinės karo tarnybos karių. Išskirtinis šio rezervo karių rengimo akcentas yra ir kovinių veiksmų vykdymas su šarvuočiais M113.

Pora karių pasidalijo įspūdžiais apie savo patirtį atnaujinant karinius įgūdžius. J. eil. Osvaldas Pilnikovas, šauktiniu kariu tarnavo Algirdo batalione 2000-2001 m., kulkosvaidininku. „Džiaugiuosi čia atvykęs, smagu. Vieningi, draugiški kolegos, nėra rutinos, kasdien vis kažkas naujo. Man tai kartu ir savotiškas savęs išbandymas, tik šeimos ilgiuosi. Atvykus įdomiausia buvo susipažinti su ginkluote, technika, išties nemažai naujovių, pasikeitimų. Sunkoka keltis rytais, bet prie visko galima priprasti. Šioms kartotinėms pratyboms ruošiausi iš anksto (juokiasi). Užsiauginau nemažą barzdą, kadangi žinojau, kad tokias leidžia nešioti rezervo kariams, tai juk privalumas ankstyvais rytais! Rytinio tualeto laikas poligone sutrumpėja. Apibendrinant, šiandieną rimtai svarstyčiau apie profesinę karo tarnybą, jei neviršyčiau amžiaus cenzo".

J. eil. Rimantas Geležius, šauktiniu kariu tarnavo Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke 2007-2008 m., aprūpinimo kuopoje. „Įdomu pakeisti kasdienę buitį, rutiną, prisiminti senus įgūdžius, juos atnaujinti. Daug naujų pažinčių, draugiškas kolektyvas, padedam vienas kitam. Kol kas didžiausią įspūdį paliko kovinis šaudymas, ne kasdien tokios progos pasitaiko. Galbūt norėtųsi šiek tiek daugiau veiksmo, bet suprantu, kad per tris savaites visko neišbandysiu ir galbūt dar daug ko nepamatysiu. Pasisekė mums, kad papuolėm į pratybų laikotarpį, unikali proga patirti naujų įspūdžių bei įgyti žinių."

Parengtojo rezervo karių mokymai ir pratybos vykdomi pagal kasmetinį Lietuvos kariuomenės vado nustatytą planą. Šiais metais numatome į tokius mokymus pakviesti apie 500 parengtojo rezervo karių, o savo žinias jau atnaujino apie 400 buvusių šauktinų. Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar kitu būdu įgiję pagrindinį karinį pasirengimą ir nuolat atnaujinti karines žinias kviečiami kariai sudaro vadinamąjį parengtąjį rezervą. Šie asmenys kartu su kariniu vienetu kuriam jie yra priskirti, treniruosis 20-30 dienų per penkerius metus.


Št. srž. Romo Albaičio informacija ir nuotraukos

kam.lt informacija