Pradžia ŠAUKTINIAMS

Vasario 16-osios išvakarėse – susitikimas su Lietuvos kariuomene susidomėjusiais tautiečiais Lotynų Amerikoje

Vasario 16-osios išvakarėse – susitikimas su Lietuvos kariuomene susidomėjusiais tautiečiais...

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (KPKT) direktorius Arūnas Balčiūnas dalyvavo Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato San Paule (Brazilijos Federacinė Respublika) iniciatyva surengtame nuotoliniame renginyje, skirtame paminėti Vasario 16-ąją. Generalinės konsulės Audros Čiapienės iniciatyva jis buvo pakviestas pristatyti privalomosios tarnybos Lietuvos kariuomenėje klausimą ir dalyvauti pokalbyje su Brazilijos lietuvių bendruomene.

„Lietuvos pilietybė suteikia ne tik teises, bet ir pareigas. Jaunuolių tarnyba Lietuvos kariuomenėje – tai viena iš pareigų, neatsiejama nuo Lietuvos pilietybės. Apie tai parašyta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Tačiau tai taip pat yra galimybė nuvykti į Lietuvą, pažinti savo lietuviškas šaknis, išmokti lietuvių kalbą ir susirasti naujų draugų,“ – susitikimo pradžioje pabrėžė generalinė konsulė.

„Smagu, kad Lietuvos diplomatai skleidžia gerąją žinią apie mūsų šalį bei rūpinasi tautiečių patriotiškumu. Didelė garbė pristatyti Lietuvos kariuomenę taip toli gyvenantiems tautiečiams, nuo kurių mus skiria ne tik atstumas, bet ir žymi laiko juosta. Vis dėlto teko įsitikinti, kad tai – ne kliūtis, nes mus vienija bendras jausmas, apimantis norą puoselėti lietuvybę, laikytis tradicijų ir atlikti pareigą tėvynei, kad ir kur bebūtum“, – sako A. Balčiūnas.

Sveikindamas su artėjančia iškilia Lietuvai bei lietuviams visame pasaulyje švente, KPKT direktorius pasidžiaugė gausiai susirinkusia bendruomene Brazilijos sostinėje. Pranešimo apie privalomąją karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje  ir galimus tarnybos būdus klausė per šimtą tautiečių. Pastebima, kad Lotynų Amerikoje informacijos apie karinę tarnybą Lietuvoje poreikis didėja augant Lietuvos Respublikos pilietybę atkūrusių lietuviškos kilmės asmenų skaičiui, nes tuo pačiu auga ir šaukimus gavusių jaunuolių skaičius.

Informacija apie galimybes Lietuvos kariuomenei buvo teikiama lietuvių kalba, tačiau užtikrinant  nuoseklų vertimą į portugalų kalbą. Išeivijos atstovai susipažino ne tik su esamais tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdais, šaukimo į privalomąją karo tarnybą procedūromis ir pašaukto atlikti karo tarnybą kario tarnybos aktualijomis, tačiau ir specialia, tik jiems aktualia informacija, pvz. kaip atlikti pareigą tėvynei gali pilietybę atkūrę lietuviai gerai nemokantys lietuvių kalbos ar galimybėmis atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Tai – ne pirmas KPKT susitikimas su užsienio lietuvių bendruomene, tačiau išskirtinis tuo, kad pirmą kartą virtualiai vyko su tautiečiais, kurie gyvena beveik kitoje Žemės rutulio pusėje. Kvietimų supažindinti su Lietuvos kariuomene ir aktualia tarnybos joje informacija KPKT yra sulaukusi ir iš Airijos, Jungtinė Karalystė, Norvegijos, Vokietijos ir kitų šalių išeivijos lietuvių bendruomenių.

Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato San Paule nuotr.