Pradžia ŠAUKTINIAMS

Skelbiama asmenų atranka stebėti 2020 metų karo prievolininkų (šauktinių) sąrašų sudarymą

Skelbiama asmenų atranka stebėti 2020 metų karo prievolininkų (šauktinių) sąrašų sudarymą

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba skelbia asmenų, kurie stebės 2020 metų karo prievolininkų sąrašų sudarymo procedūras, atranką. Atrinktų asmenų uždavinys – užtikrinti karo prievolininkų sąrašo sudarymo skaidrumą.

Karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras gali stebėti Lietuvos Respublikoje įregistruoti viešieji juridiniai asmenys, kurių veikla yra susijusi su krašto apsaugos sistemos stiprinimu ir visuomenės parengimu gynybai, jaunimo ugdymu ir pilietiniu, patriotiniu auklėjimu, žmogaus teisių gynimu ir kiti su nurodytais juridiniais asmenimis susiję fiziniai asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus: neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už tam tikrus nusikaltimus, nėra uždraustos organizacijos nariai, nebuvo atleisti iš pareigų dėl priesaikos sulaužymo ar pareigūno vardo pažeminimo, kurių veiksnumas nėra apribotas ir kurie netarnauja/nedirba krašto apsaugos sistemos institucijose.

Asmenų kandidatūras gali teikti viešųjų juridinių asmenų vadovai, raštu (elektroniniu paštu, registruotu paštu), pridedami kandidato užpildytą anketą ir kandidato ryšį su viešuoju juridiniu asmeniu patvirtinančio dokumento kopiją. Gali būti teikiamos kelios to paties viešojo juridinio asmens kandidatūros.

Atrinkti asmenys bus pakviesti atvykti į Krašto apsaugos ministeriją (Totorių g. 25, Vilnius), stebėti karo prievolininkų sąrašų sudarymą. Planuojama, kad 2020 metų karo prievolininkų sąrašai bus sudaromi 2020 m. sausio 9 d.

Sąrašai bus paskelbti internete adresu https://sauktiniai.karys.lt ne vėliau kaip per kaip per vieną mėnesį nuo šaukimo į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios. Apie konkrečią sąrašo paskelbimo datą bus pranešta atskirai.

2020 metais atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenės padaliniuose planuojama pašaukti 3828 karo prievolininkus.

Kandidatų anketas galima pateikti iki 2019 m. gruodžio 19 d. adresu:
Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, 03215 Vilnius
Atsakingas asmuo: Giedrė Kazlauskienė
El. paštas [email protected]
Tel. (8 5) 210 3710, 8 706 84 310