Pradžia ŠAUKTINIAMS

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai

Lyderystė - tai daugiau nei vadovavimas, nei perskaitytos apie tai knygos. Tikroji lyderystė išugdoma per asmeninę patirtį, kurią gali įgyti ir tu!

Ateik į trejus metus trunkančius jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM). Čia mokantis įgyta patirtis bus Tau naudinga tiek civiliniame gyvenime, tiek pasirinkus kario kelią.

Tavęs laukia nauji įgūdžiai, kurių neturėjai iki šiol - rikiuotė, ginklų valdymas, kovinės pratybos. Sunkumai, su kuriais susidursi tarnyboje išugdys Tave kaip tikrą lyderį, o praplėstas akiratis suteiks pranašumą siekiant karjeros.

Tau naudinga patirtis, dar viena specialybė ir užtarnautas atsargos karininko laipsnis. Atliksi privalomąją pradinę karo tarnybą ir įgysi galimybę tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Be to Tavo gyvenimo aprašyme (CV) taip pat bus naudingas įrašas apie baigtus mokymus, o būsimasis darbdavys įvertins Tavo atsakingumą, mokymuose išugdytus drausmės ir tvarkos įgūdžius, įgytas žinias.

Mokymų metu visi dalyviai aprūpinami karine apranga ir reikalinga amunicija, maistu arba dalyviams mokama nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija (12,5 EUR per dieną), bei numatytos išmokos buitinėms išlaidoms (apie 8,5 EUR per dieną).

Kodėl verta dalyvauti šiuose mokymuose?

Jei esi aukštosios mokyklos studentas ar absolventas, Tau verta susidomėti jaunesniųjų karininkų vadų mokymais, nes juos baigęs:

 • įgysi karininko profesiją ir gausi atsargos leitenanto laipsnį;
 • atliksi pareigą savo šaliai – privalomąją pradinę karo tarnybą;
 • įgysi galimybę tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir siekti karininko karjeros;
 • įrašas apie baigtus mokymus tavo gyvenimo aprašyme (CV) gali padėti lengviau įsidarbinti – būsimas darbdavys įvertins tavo atsakomybę ir disciplinuotumą, mokymuose įgytas žinias.
 • gali gauti finansinę paramą studijoms jeigu studijuoji pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas.

Kas gali pretenduoti į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus?

Mokymuose gali dalyvauti tiek vaikinai, tiek merginos, kurie nusprendžia savo studijas paįvairinti prasminga patirtimi. Taip pat kandidatams taikomi šie reikalavimai:

 • nuo 18 iki 32 metų amžiaus (įskaitytinai) aukštųjų mokyklų studentai ar absolventai;
 • neteisti už tyčinius nusikaltimus;
 • pagal sveikatos būklę tinkami atlikti karo tarnybą.

Kur vyksta JKVM?

Mokymai trunka 3 metus, vidutiniškai 2 savaitgalius per mėnesį. Praktiniai užsiėmimai ar lauko pratybos vyksta kariniuose poligonuose ir įvairiuose kariuomenės padaliniuose mokslo metų pabaigoje. Pagrindiniai jaunesniųjų karininkų vadų mokymų užsiėmimai vyksta:

 • Vilniuje – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje;
 • Kaune – Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje ir Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje;
 • Klaipėdoje – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų motorizuotajame pėstininkų batalione ir Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.

Ko mokysies?

Pirmais mokymų metais būsi rengiamas eiliniu kariu, antrais metais – skyriaus vadu (seržantu), trečiais metais – būrio vadu (karininku).
Mokymų metu išmoksi šių dalykų:

 • suteikti pirmąją pagalbą;
 • valdyti ginklą;
 • lengvai orientuotis nepažįstamose vietovėse – topografijos žinios jums pravers bet kokioje kelionėje;
 • sustiprėsite fiziškai, o taip pat būsite supažindintas, kaip toliau tobulėti fiziškai, galėsite naudotis sporto baze;
 • gausite naudingų pedagoginių, psichologijos žinių;
 • išmoksite dirbti komandoje ir vadovauti jai;
 • mokysitės karo inžinerijos, susipažinsite su sprogstamaisiais užtaisais;
 • mokysitės taktikos, rikiuotės, dirbti su radijo stotimis, karinio vadovavimo, karo meno istorijos ir kitų karybos disciplinų.

Kur kreiptis?

Jeigu susidomėjote JKVM, prašome kreiptis į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos padalinį arba užpildyti kandidato anketą.

Tam, kad pradėti priėmimo procedūras reikia susisiekti ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą.
 • Prašymą suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 • Dokumentus įrodančius, kad mokotės aukštojoje mokykloje arba ją jau baigėte.
 • Pažymą apie buvusias darbovietes ir valstybinį socialinį draudimą, kurioje nurodomos atleidimo iš jų priežastys už 5 paskutinių kalendorinių metų laikotarpį (pažyma apie asmens valstybinį socialinį draudimą). Pažymą užsisakyti galima internetu prisijungus prie Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistema (EGAS).
 • Prašymą apmokėti išlaidas, kad galėtume kompensuoti dalį Jūsų patirtų išlaidų.

 

Norėdami kandidatuoti į JKVM pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą