Pradžia ŠAUKTINIAMS

Savanorių karo tarnyba

TAPK SAVO KRAŠTO KARIU!

Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP) - pirmasis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalinys, įkurtas 1991 metais, liepsnojant laisvės laužams Lietuvos Aukščiausiosios tarybos prieigose. Nuo pat pirmų dienų savanorius vienijo drąsa, ryžtas ir siekis išvyti okupantus iš mūsų krašto.

Šiandien Krašto apsaugos savanorių pajėgos - neatskiriama moderniai organizuojamos Lietuvos kariuomenės dalis. Jos užduotis - pasiruošti teritorinei krašto gynybai. Kariai savanoriai per pratybas mokosi kovoti mažais koviniais vienetais jiems gerai pažįstamoje aplinkoje, rengti pasalas, greitus apšaudymus, sabotuoti ir pan. Jei savo šalyje sulauktume priešiškai nusiteikusių pajėgų, kariai savanoriai būtų tie, kurie pasirūpintų, kad priešui mūsų žemėje būtų ypatingai nemiela: kad mūsų upės būtų sraunesnės, mūsų pelkės - gilesnės, mūsų naktys - šaltesnės, mūsų miškai - dukart gūdesni...

Karys savanoris - tai paprastą civilinį gyvenimą gyvenantis žmogus, nuolatos pasirengęs stoti savo krašto gynybon. Jei nesi abejingas savo artimųjų saugumui - nedvėejok, junkis prie mūsų ir tapk savo krašto kariu! 

Savanorių karo tarnyba dažniausiai atliekama savaitgaliais, per kuriuos kariai savanoriai palaipsniui mokosi visų su krašto gynyba susijusių dalykų. Per vienus metus karys savanoris vidutiniškai tarnauja nuo 20 iki 50 parų.

Už tarnybos dienas, kario pasirinkimu mokamas atlyginimas atitinkantis kario savanorio civilinį atlyginimą, arba atlyginimas pagal turimą karinį laipsnį. Be to, tarnybos metu suteikiamos visos kariams taikomos socialinės garantijos, apmokamos su tarnyba susijusios išlaidos.

Pasiekę aukščiausią parengties lygį kariai savanoriai gali pretenduoti į profesinę karo tarnybą ar dalyvauti tarptautinėse operacijose.

 

Į savanorių karo tarnybą gali būti priimami Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 60 metų amžiaus. Savanorio karo tarnybos sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Asmuo, sudaręs sutartį, prisiekia Lietuvos valstybei. Sutarčiai pasibaigus ji gali būti pratęsiama.

Kariui savanoriui pajėgose ištarnavusiam 3 metus yra užskaitoma nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba (NPPKT).

KAIP TAPTI KARIU SAVANORIU?

 Jeigu susidomėjote kario savanorio tarnyba, prašome kreiptis į regioninį Karo prievolės ir komplektavimo skyrių ar poskyrį arba užpildyti kandidato anketą. Tam, kad pradėti priėmimo procedūras ir gauti siuntimą į Karinę medicinos ekspertizės komisiją, su savimi reikia turėti šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
  • išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų originalai. Dokumentai užsienio kalba turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą, užsienyje įgyta aukštojo mokslo kvalifikaciją, mokslo laipsnis turi būti pripažinti (nostrifikuoti) teisės aktų nustatyta tvarka;
  • pažyma apie buvusias darbovietes ir valstybinį socialinį draudimą, kurioje nurodomos atleidimo iš jų priežastys (pažymą užsisakyti galima internetu. Nuoroda: https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/index , „Meniu" juostoje pasirenkant (Naujas prašymas/Kiti/GPK1.2 Prašymas);
  • asmeninės bankos sąkaitos numerį, kad galėtume kompensuoti dalį Jūsų patirtų išlaidų.

Taip pat galite teirautis paskambinę nemokama telefono linija 8 800 12340 arba pasižiūrėkite vaizdo įrašų galeriją:

 

 

Norėdami kandidatuoti į tikrąją karo tarnybą, pildykite kandidato anketą:

Pildyti anketą