Pradžia ŠAUKTINIAMS

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje: pasirinkimo galimybės, perspektyvos

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje: pasirinkimo galimybės, perspektyvos

Studijos – svarbus kiekvieno žmogaus gyvenimo etapas, kuriame daugumai norisi maksimaliai išnaudoti atsiradusias galimybes. Tarnyba Lietuvos kariuomenėje? „Ne man“, – pagalvoja dažnas studentas ir skuba ieškoti kitų perspektyvų. Tačiau neskubėkite.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba primena kiekvieno Lietuvos piliečio pareigas ir kiekvienam siūlo priimtiniausias tarnybos Lietuvos kariuomenėje galimybes. Lietuvos Konstitucija numato, kad Lietuvos valstybės gynimas – kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga. Atlikti šią konstitucinę pareigą įmanoma, pasirinkus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar savanoriškąją nenuolatinę karo tarnybą, dalyvaujant jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose ar studijuojant Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, vėliau – atėjus ir į profesinę karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje.

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba trunka nepertraukiamai 9 mėnesius Lietuvos kariuomenės daliniuose, kur karo prievolininkai įgyja pagrindinį karinį parengtumą bei atliekama pareigą Tėvynei. Tarnybos metu kariai gauna pilną valstybės išlaikymą – apgyvendinimą, maitinimą, aprangą, socialinį ir gyvybės draudimus. Kiekvienam kariui kiekvieną mėnesį mokama 181,30 € išmoka buitinėms išlaidoms padengti. Taip pat kiekvienam kariui kiekvieną mėnesį kaupiama speciali išmoka, svyruojanti nuo 2 513,70 eurų iki 3 924,90 eurų (priklauso nuo kario savanoriškumo renkantis tarnybą ir tarnybos pasiekimų įvertinimo), kurią karys gali naudoti savo nuožiūra ir kuri išmokama atlikus tarnybą. Be to, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą gali būti pridėta papildomų balų stojant į aukštąsias mokyklas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją ir į Pasieniečių mokyklą), baigusių tarnybą karo prievolininkų darbdaviams galės būti taikomos ir įvairios subsidijos (pavyzdžiui, išleidus pašauktą karo prievolininką atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, priklausys 6 kalendorinių mėnesių subsidija darbuotojo darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms kompensuoti, toki pati subsidija priklausys, jei įdarbinsite karo prievolininką po nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos).

Nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba nuo kitų tarnybos būdų skiriasi tuo, kad ją atlikti karo prievolininkai yra šaukiami. Kasmet sausio mėnesį atsitiktine tvarka yra sudaromas karo prievolininkų sąrašas, į kurį patenka dauguma 18–23 metų amžiaus Lietuvos Respublikos pilietybę turinčių vaikinų. Sudarytą sąrašą galite rasti čia. Galite pasitikrinti, ar esate šaukiamas, ir rasti nurodymus, kokius veiksmus reikia atlikti ir iki kada susisiekti su regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padalinio specialistais.

Kiekvienas šaukiamojo amžiaus pilietis privalo savarankiškai pasitikrinti, ar nėra patekęs į kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašus. Jei patekote į šaukiamųjų sąrašus, iškart atvykti nebūtina, galima susisiekti su savo karo prievolės poskyriu ir nuotoliniu būdu. Nepatekus į sąrašą, tarnybą galima atlikti savanoriškai – tai padaryti gali 18–38 metų amžiaus vaikinai ir merginos: tereikia susisiekti su regioniniu karo prievolės ir komplektavimo padaliniu ir parašyti prašymą. Detalesnę informaciją apie šį tarnybos būdą Lietuvos kariuomenėje, tarnybos atlikimo datas ir vietas bei socialines garantijas galite rasti čia.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai – tai tokia privalomoji pradinė karo tarnyba, kurią atlikdamas karo prievolininkas įgyja pagrindinį karinį parengtumą, mokosi ir pasirengia veikti karinio vieneto sudėtyje, jam vadovauti. Šis 3 metus trunkantis tarnybos būdas leidžia vienu metu ir studijuoti, ir atlikti pilietinę pareigą bei ugdyti asmeninius lyderystės gebėjimus, plėsti pažintis. Mokymai trunka 3 metus, vidutiniškai 2 savaitgalius per mėnesį. Pagrindinės mokymų vietos yra Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, o praktiniai užsiėmimai ar lauko pratybos vyksta kariniuose poligonuose ir įvairiuose kariuomenės padaliniuose mokslo metų pabaigoje. Sėkmingai baigę studijas ir jaunesniųjų karininkų vadų mokymus studentai įgyja karininko kvalifikaciją ir atsargos leitenanto laipsnį, taip pat gali tikėtis pasiūlymo ateiti į Lietuvos kariuomenę ir tapti profesinės karo tarnybos kariais. Daugiau informacijos apie jaunesniųjų karininkų vadų mokymus galite sužinoti čia.

Galbūt ne kiekvienas studentas žino, kad jis gali pasinaudoti išskirtine galimybe gauti finansinę paramą studijoms, jeigu nuspęs studijuoti pagal krašto apsaugos sistemai reikalingų specialybių studijų programas. Šiuo metu finansinės paramos gali tikėtis studentai, pasirinkę nuolatinę studijų formą ir, pavyzdžiui, elektronikos inžinerijos, elektronikos ir telekomunikacijų technologijų, šeimos medicinos ar vidaus ligų rezidentūrų studijas. Detalaus finansuojamų studijų programų sąrašo aktualiąją redakciją viešai galima rasti čia.

Profesinė karo tarnyba – savanoriškai įsipareigota tarnyba pagal profesinės karo tarnybos sutartį Lietuvoje ir įstatymo nustatytais atvejais kitose valstybės, užsienio valstybių ar tarptautinėse institucijose. Turbūt, ilgus metus Lietuvos kariuomenėje tarnavęs ne vienas karys sutiktų su teiginiu, kad profesinė karo tarnyba yra daugiau nei darbas – tai pašaukimas! Tai ne tik konkurencingas atlyginimas bei įvairūs priedai, socialinės garantijos, tobulėjimo ir karjeros galimybės, bet ir aktyvus gyvenimo būdas, pilnas dinamikos, iššūkių, ir ,žinoma, prestižas tarnauti savo valstybei, prisidėti prie jos saugumo užtikrinimo. Apie profesinę karo tarnybą detalesnė informacija teikiama čia.

Savanoriška nenuolatinė karo tarnyba – dar viena puiki galimybė suderinti savo civilinę veiklą ir karo tarnybą. Pasirinkęs šį būdą karo prievolininkas pagal kario savanorio ar savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kario sutartį savanoriškai įsipareigoja atlikti nenuolatinę karo tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose ar kituose Lietuvos kariuomenės vienetuose. Plačiau apie šios tarnybos sąlygas, trukmę bei perspektyvas galite pasiskaityti čia.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija rengia vadus-lyderius Lietuvos kariuomenei. Be karinių mokslų stojantieji į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją renkasi ir vieną iš trijų universitetinių studijų programų: gynybos technologijų vadybą, nacionalinį saugumą ir gynybą bei tarptautinius santykius. Sėkmingai baigusiems vienintelės Lietuvoje karinės mokymo įstaigos absolventams yra suteikiamas aukštojo mokslo bakalauro diplomas ir Lietuvos kariuomenės leitenanto laipsnis. Daugiau apie šias studijas ir po jų atsiveriančias karjeros galimybes Lietuvos kariuomenėje rašoma čia. Aktualu? Pasikalbėkim!

Mūsų svetainėje surasite informacijos apie tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdus, atrankos sąlygas, galimas tarnybos vietas, socialines garantijas, tobulėjimo ir karjeros Lietuvos kariuomenėje galimybes.

Jei kiltų klausimų, Jums maloniai atsakys ir patars Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninių padalinių specialistai, kurių kontaktai skelbiami čia.

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos informacija.